Afbeelding

Vrijwilligers voor het laatst door gemeente Grave in het zonnetje gezet

Nieuws 30 keer gelezen

GRAVE - Het was een goede gewoonte. Jaarlijks na de Nieuwjaarstoespraak van de Graafse burgemeester werd een vrijwilliger of een groep vrijwilligers beloond met D’n Opsteker. Een prachtig beeldje als symbool voor prachtig werk voor anderen. Een stadje met zijn kerkdorpen leeft bij de gratie van mensen die hun vrije tijd besteden aan werkzaamheden voor de gemeenschap. Van Sinterklaas tot Carnaval, van sportverenigingen tot kerkgenootschappen. Zonder deze noeste werkers gaan verenigingen ter ziele. Ook dit jaar werd in de laatste week van het bestaan van de zelfstandige gemeente Grave aandacht besteed aan deze pijlers van onze maatschappij. En de gemeente Grave had flink uitgepakt. Maar liefst vijf vrijwilligers/organisaties kregen hun verdiende beeldje uitgereikt. (foto’s: Jesper Oosterlaak)

De wethouders Anja Henisch, Rick Joosten en Theo Lemmen hadden er een hele klus aan om de winnaars van D’n Opsteker te feliciteren en hen het fraaie beeldje dat daarbij hoort te overhandigen. Bij twee winnaars ging het ook om de organisatie waarvoor zij het vrijwilligerswerk deden. Die kregen ook een groter beeld voor in “de prijzenkast” van hun organisatie.

Wim van Happen
“Wim is de man die al jaren de stadsvolière tweemaal daags bezoekt en de vogels voorziet van voedsel en water. Door weer en wind zie je hem met emmers en voer, op de fiets naar de vogels rijden. Hij verschoont de kooien en past de zorg voor de vogels aan, aan alle (weers)omstandigheden. Alle inwoners kunnen van de vogels genieten. Het ziet er altijd perfect uit”. Zo luidde de aanbeveling voor een Opsteker voor Wim van Happen. De vogels van de volières aan de Burg. Ficqlaan zullen trots zijn op hun Wim.

Bestuur Welzijn Ouderen Grave
De stichting Welzijn Ouderen Grave kreeg een opsteker voor de enorme ondersteuning aan de oudere medemens en hun mantelzorgers. Zo’n 186 uur per week zijn talloze vrijwilligers bezig met hun taken op kantoor, in het bestuur, voor Graag Gedaan, als Ouderenadviseurs, bij Zin op Zondag, de Maaltijdservice, de financiële hulp bij administratie en invullen belastingformulieren en in de computerhoek. Daarbij zijn de Wandelmaatjes, gezelschapsuren en huisbezoekjes door de vrijwilligers nog niet eens meegerekend.

Voorzitter Roland Eijbersen is dankbaar voor deze blijk van waardering: “Wij dragen, als bestuur, D’n Opsteker dan ook op aan al onze vrijwilligers die zich belangeloos week in week uit inzetten voor onze ouderen. We merken dat ons kantoor aan de Rogstraat onze zichtbaarheid duidelijk heeft vergroot. In 2021 hebben we rond de 5000 contactmomenten met ouderen gehad. Anja van Kempen, bestuurslid en “spin in het web” van de organisatie: “Onze voorzitter had ons met een smoes naar het kantoor geroepen. We stonden dan ook echt verbaasd te kijken toen er ineens drie wethouders aan de deur stonden. D’n Opsteker is een waardering voor ons allemaal en we doen dit werk met veel liefde voor de ouderen. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom en kunnen we goed gebruiken”.
Het kantoor werd verrijkt met een grote Opsteker.

Just Clean-Up Grave
Natuurvereniging IVN Grave nomineerde Just Clean-Up Grave voor D’n Opsteker 2021: “Eva Leeman, Vincie Gijsbers en Max van Elsen zijn woonachtig of afkomstig uit de gemeente Grave en al enkele jaren actief binnen de gemeente met de zorg voor een schone leefomgeving en een verbetering van de biodiversiteit. Dat doen zij door zelfstandig of in samenwerking met de lokale gemeenschap, het houden van opruimacties. Verder bieden zij geheel belangeloos hun kennis en kunde ter beschikking aan andere organisaties, zoals onze natuurvereniging. Daar hebben wij dankbaar gebruik van gemaakt in de afgelopen jaren. Wij als bestuur zijn van mening dat deze jonge, enthousiaste mensen een voorbeeld zijn voor velen in onze samenleving, een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving en derhalve in aanmerking dienen te komen voor D’n Opsteker”. Er werd verder nog verwezen naar de website van Just Clean-Up Grave: http://justcleanup.nl/about-2

Ook in de Arena is al herhaaldelijk aandacht besteed aan het werk van deze jongelui, voorbeelden voor hun leeftijdsgenoten.

Pascal Kersten en Jurgen Verhallen
Het zal niemand in Grave en de kerkdorpen ontgaan zijn dat we op de valreep nog verrijkt zijn met een schitterend sportcomplex. De twee projectleiders die geheel belangeloos intensief betrokken waren bij de totstandkoming van dit complex werden voorgedragen door het bestuur van de Stichting Beheer Sportpark Grave. ‘De bouw van de nieuwe sportaccommodatie is een groot succes geworden, mede door de vele vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt. Een bijzonder podium wordt daarbij gegund aan Jurgen Verhallen en Pascal Kersten. Beide vrijwilligers zijn zonder enige vorm van vergoeding vanaf 2017 zeer nauw betrokken geweest bij de planvorming en de uiteindelijke bouw van de accommodatie. Met hun beroepsmatige deskundigheid hebben zij zeer veel uren hier ingestoken, wat er voor gezorgd heeft dat de nieuwbouw niet alleen in de geplande tijd, maar ook binnen het taakstellend budget gerealiseerd is. Jurgen was daarbij verantwoordelijk voor de bouw van het clubhuis terwijl Pascal de buitenruimte als aandachtsgebied had. Hun inzet heeft de advies- en begeleidingskosten van de bouw heel veel geld aan uitgaven gescheeld en hun bijdrage aan de nieuwbouw is daarmee ook onbetaalbaar geworden”.

Een prachtige start van de prijzenkast van EGS’20.

Een schitterende middag met hulde aan alle vrijwilligers van Grave, Gassel, Escharen en Velp.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de krant

Uit de krant