Afbeelding

Woningbouwproject I am Grave is nog steeds niet afgerond

Grave 2.127 keer gelezen

Door Annelies Graafsma

GRAVE - Het project I am Grave, met woningen aan de Prinsenstal, de Oliestraat en de Brugstraat in Grave, is nog steeds niet afgerond. Woningstichting Mooiland heeft haar woningen wel opgeleverd. De huurders hebben hun fraaie nieuwe appartementen in gebruik genomen. Het andere gedeelte, van de projectontwikkelaar Oude Haven BV, met huur- en koopwoningen, kent veel vertragingen. Dat heeft ernstige gevolgen voor de bewoners die wachten op hun woning. En het heeft ook gevolgen voor de openbare ruimte en de geplande herinrichting van de Oliestraat zelf.

Astrid Bannink (raadslid LPG) stelde op 8 februari opnieuw vragen aan wethouder Bouke de Bruin, nadat eerdere beloften over de oplevering door de ontwikkelaar niet waren nagekomen. I am Grave is een prachtig plan en een mooi stukje stad, maar ook een langdurig drama, met steeds weer uitstel, voor toekomstige bewoners.

De gemeente beantwoordde de vragen van Bannink op 3 april. De wethouder geeft aan dat realisatie van de verschillende bouwonderdelen van het woningbouwtraject ligt bij de ontwikkelaar en zijn aannemer Ballast Nedam. De wethouder stelt dat ze geen invloed heeft op de planning en voortgang van de werkzaamheden. De Bruin wil wel iets zeggen over de meest actuele planning die ze van de ontwikkelaar heeft gekregen: “In het Begijnenhuis komen 21 huurappartementen, waarvan de oplevering eind april zou moeten zijn. De 3 stadspanden aan de Brugstraat zijn verkocht en worden bewoond. De oplevering van het noordelijke deel, De Loft, met 20 koopappartementen wordt eind 2024 verwacht. Van het zuidelijke deel, bekend als De Wijnberg, de oude bebouwing met de rode daken, met 16 appartementen huur en 9 appartementen koop, is de oplevering door slecht weer naar achteren geschoven. Het streven is nu de woningen voor de bouwvak op te leveren. In het zuidelijke deel komen de appartementen van De Kapel, binnenkort te koop. Dan is er nog een Koetshuis en de Vier Winden dat extra tijd vraagt. Afhankelijk van de afgifte van vergunningen, zal dit nog 1,5 jaar op zich laten wachten”.

Bij de verschillende bouwonderdelen zijn momenteel veel mensen aan het werk. Toch blijft de vraag of de informatie over de laatste planning realistisch is, gezien de uitloop van de werkzaamheden de afgelopen jaren. De wethouder zegt contact te hebben met de ontwikkelaar en houdt het bij de vinger aan de pols houden. De geplande herinrichting van de Oliestraat is volgens wethouder De Bruin in 2024 niet meer haalbaar. De openbare ruimte kan pas worden opgepakt als er geen bouwverkeer meer is. Zolang er gebouwd wordt, is herinrichting niet mogelijk, de kans op beschadiging is dan, volgens de wethouder, te groot. De gemeente is wel voornemens om de toekomstige inrichting van de straat in een voorontwerp vast te leggen. 

Of, en zo ja, een eerder groenontwerp van destijds de gemeente Grave nog een rol speelt, is niet bekend. Bekend is wel dat in het kader van autoluw maken van het centrum het verzoek is ook de Oliestraat groen in te richten. Bij het ontwerp wordt in ieder geval rekening gehouden met de dijkverzwaringsopgave van het Waterschap.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant