Afbeelding

Definitief groen licht voor nieuwe gemeenten Maashorst en Land van Cuijk

Nieuws 37 keer gelezen

MAASHORST/LAND VAN CUIJK - De Eerste Kamer stemde dinsdag in met de voorstellen van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de gemeentelijke samenvoegingen van de gemeenten Landerd en Uden tot Maashorst en de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis tot Land van Cuijk. De fusies zijn op initiatief van de betrokken gemeenten zelf tot stand gekomen. De beoogde datum van samenvoeging is 1 januari 2022.

De samenvoeging van Landerd en Uden kreeg steun van SGP, CDA, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50Plus, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie; de fracties van FVD, Fractie-Nanninga en PVV stemden tegen. Voor het samenvoegen van Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis was de stemverhouding identiek. De Eerste Kamer stemde ook over enkele tijdens het debat ingediende moties. Verworpen werden de moties van senator Van Hattem (PVV) die de regering verzoekt de wetsvoorstellen voor de samenvoeging van Landerd en Uden en Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis niet in werking te laten treden zolang de inwoners van alle betrokken gemeenten zich niet in een referendum hebben kunnen uitspreken over deze herindeling. De moties kregen steun van PVV, FVD, Fractie-Nanninga en Fractie-Otten; SGP, CDA, VVD, GroenLinks, SP, 50Plus, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie stemden tegen. 

Eveneens verworpen werd de motie van Van Hattem over de evaluatie van de samenvoeging van Landerd en Uden, die de regering verzoekt samen met de lokale overheden bij de uitvoering van de evaluatie in ieder geval een volksraadpleging te laten plaatsvinden onder de inwoners van de kernen Schaijk en Reek.

Reacties
Burgemeester Henk Hellegers (Uden): ‘We zijn blij dat we, na een zorgvuldig doorlopen proces met participatie van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, eindelijk zo ver zijn! Wij zien uit naar de toekomst als gemeente Maashorst.”
Burgemeester Marnix Bakermans (Landerd): ‘We zijn zeer tevreden met dit resultaat. Fijn dat dat er nu groen licht is voor de gemeente Maashorst! Een nieuwe gemeente, met zes met elkaar verbonden kernen.”

Eerder dit jaar werd er in de Tweede Kamer al door een grote meerderheid ingestemd met de samenvoeging van de twee gemeenten. Daarbij werd er een amendement aangenomen waarin staat dat er binnen drie jaar een evaluatie moet komen over het functioneren van de nieuwe gemeente. Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken gaf aan dat de verdere uitwerking van die evaluatie tegen die tijd met betrokkenen wordt vormgegeven.

Schaijk
Een flink aantal inwoners van Schaijk, vertegenwoordigd door de actiegroep Schaijk hoort bij Oss, zal minder blij zijn met het groene licht voor de nieuwe gemeente Maashorst. Een afvaardiging van de actiegroep meldde zich op 6 juli nog op het Binnenhof in Den Haag om een door 1.513 inwoners ondersteunde petitie te overhandigen aan de leden van de senaat. Deze groep Schaijkenaren is verbolgen over het feit dat de afzonderlijke kernen tijdens het fusieproces geen beslissende stem hebben gekregen in de vorm van een referendum.

Uit de krant