Afbeelding

Maashorst: Kansen voor ontwikkelingen in buitengebied

Maashorst 608 keer gelezen


MAASHORST - Maashorst gaat zijn ruimtelijk beleid voor het buitengebied tussentijds op onderdelen aanpassen. Dat biedt kansen voor gewenste ontwikkelingen. Die kunnen nu vaak niet doorgaan omdat ze beperkt afwijken van het gemeentelijke beleid. Wethouder Franko van Lankvelt: “Met deze aanvulling op het bestaand beleid kunnen we inwoners met goede plannen voor het buitengebied toch soms vooruithelpen.”


De laatste jaren zijn meerdere ontwikkelingen in het buitengebied die niet passen binnen het bestaande beleid op pauze gezet. Een nieuwe omgevingsvisie en een nieuw omgevingsplan zijn in de maak. Maar de invoering van de Omgevingswet (2024) laat nog even op zich wachten. Maashorst wi i n de tussentijd bekijken of er niet tóch mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld stoppende bedrijven inde agrarische sector die willen omschakelen naar andere bedrijfsvormen. Ook ontwikkelingen die nodig zijn voor energieproductie, klimaatmaatregelen, waterhuishouding en biodiversiteit vragenruimte in het landelijk gebied. Verder spelen er zaken als leegstand, verrommeling en ondermijning. Daardoor komt de leefbaarheid in het buitengebied onder druk te staan. De regels van nu spelen niet altijd goed in op dit soort ontwikkelingen. Het tussentijds beleid gaat die mogelijkheid voor een deel wel bieden. Dit beleid is overigens niet nieuw en het maakt ook niet grote, nieuwe ontwikkelingenmogelijk. Het biedt wel net wat meer mogelijkheden, als aanvulling op het al geldende beleid.

“Met dit tussentijdse, aanvullende beleid kunnen we onze inwoners voor een deel toch tegemoetkomen in hun plannen”, zegt wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling). Hij legt uit: “Het beleid is nu aan de voorkant wat minder dichtgetimmerd. Dat geeft wat extra ruimte. Welstellen we als voorwaarde dat plannen de kwaliteit van het buitengebied verbeteren of kwaliteit toevoegen.”

Wethouder Jeroen van den Heuvel (Duurzaamheid, Omslag agrarische sector) is ook blij met het aanvullend beleid. “De regels soms wat minder strak hanteren biedt kansen voor bijvoorbeeldagrarische ondernemers die nieuwe verdienmodellen zoeken. Of voor de opwek van energie. Wantook daarin moeten we stappen kunnen zetten.” Franko van Lankvelt besluit: “Door maatwerk toe tepassen, kunnen we in elk geval flexibeler inspelen op gewenste en gevraagde ontwikkelingen. Enkunnen we inwoners met goede plannen toch vast vooruithelpen.”

Uit de krant