Afbeelding

Bibliotheek Grave wordt weer hoofdvestiging van Biblioplus

Grave 860 keer gelezen

Door Annelies Graafsma

GRAVE - De bibliotheek Grave wordt weer een hoofdvestiging van Biblioplus. Moest de bibliotheek in de oude gemeente Grave flink bezuinigen en zakte ze qua collectie door de ondergrens, nu na vijf jaar brengt Biblioplus, al dit jaar, de bibliotheekcollectie weer op het oude niveau. Vanaf 2023 komt er in de vestiging aan de Trompetterstraat opnieuw een taalhuis. Een nieuw initiatief is het Informatiepunt Digitale Overheid, zoals ook in de bibliotheken van Cuijk en Boxmeer, een informatiepunt voor alle burgers. De bibliotheken van de scholen van de oude gemeente Grave kunnen komende jaren op financiële steun blijven rekenen. Goed nieuws.

Het goede nieuws komt uit de Commissie Bewoners van het Land van Cuijk (LVC) van 26 september. De nota ‘Harmonisatie bibliotheken’ is daar voorgelegd. In dezelfde week op donderdag werd het voorstel aangenomen. Wethouder Joost Hendriks spreekt van een herstel van oude afspraken. Door de herindeling is het, volgens hem, zaak de bibliotheken weer op lijn te brengen met een adequaat dienstverleningsniveau in alle vijf kernen van het LVC. De Graafse bibliotheek kreeg onder druk van bezuinigingen, waartegen door Graafse inwoners flink is geprotesteerd, in 2017 de status van een basis-bibliotheek. Bibliotheekmedewerker van Grave Trijntje Kleijbeuker: “Alle boeken kunnen bij ons besteld en gereserveerd worden, maar de eigen collectie is na vijf jaren bezuinigen niet meer up to date. Hiermee druk ik mij nog voorzichtig uit. We zijn erg blij met het verhogen van het budget voor de collectie en ook met de andere ontwikkelingen zijn we blij. We hebben straks weer nieuwe boeken in de kasten staan en hopen op nog meer bezoekers”.

Tot 2021 waren er in alle kernen taalhuizen. In Grave werd het taalhuis wegbezuinigd. In het raadsprogramma van het Land van Cuijk wordt de aanpak van laaggeletterdheid in alle kernen juist belangrijk gevonden. Reden voor verantwoordelijk wethouder Joost Hendriks om ook in Grave geld vrij te maken voor het taalhuis. De dekking van de schoolbibliotheken in Grave wil hij in Grave gelijkstellen met andere scholen. “De leesontwikkeling van kinderen is van groot belang”, zegt hij.

Het college van B&W heeft voorgesteld om, samen met het rijk, burgers die digitaal niet goed kunnen meekomen te ondersteunen. “Juist in een situatie waar de afstand voor burgers naar het gemeentehuis groter is, zien we de informatieve functie via het informatiepunt van de bibliotheek aan belang toenemen”, zegt Cyril Crutz directeur van BiblioPlus. In Cuijk en Boxmeer is al ervaring opgedaan met het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Meer dan duizend mensen hebben er gebruik van gemaakt. Iedereen kan er met vragen terecht. Er is geen lidmaatschap van de bibliotheek nodig. Vanaf 2023 kan iedereen ook in Grave bij een IDO terecht.

Uit de krant

Uit de krant