Afbeelding
Copyright 2009

Ineke Hendriks vrijwilliger van de maand in Gassel

Gassel 716 keer gelezen

GASSEL - Ineke Hendriks is uitgeroepen tot vrijwilliger van de maand in Gassel.

Visio Onderwijs en Bakkerij Bongaards zijn 2023 gestart met een tweemaandelijkse lunch bij Visit in de Dorpsservicewinkel. De lunch is bedoeld om een Gasselse vrijwillig(st)er die zich jaren heeft ingezet voor het dorp in het zonnetje te zetten.

“Naast een fantastische (schoon)moeder en oma is Ineke op vele fronten actief voor Gassel. Ze betekent heel veel voor veel dorpsgenoten met haar ondersteuning, initiatieven en inzet op velerlei gebied”, zegt Jan Schraven namens de organiserende commissie. “Ineke is ouderenadviseur, waarbij ze verschillende ouderen vrijblijvend bezoekt en met ze in gesprek gaat over hoe het met ze gaat in het dagelijkse leven. Daar kan ze bij ondersteunen en meedenken om de oude dag van oudere Gasselnaren comfortabeler te maken en heeft ze oog voor eenzaamheid en denkt hier in mogelijkheden. Ook was Ineke, weliswaar meer dan 20 jaar geleden, bestuurslid en zelfs voorzitter van tennisvereniging Edos.”

Daarnaast was Ineke Hendriks jarenlang lid van de dorpsraad. Schraven: “Ze is mede-grondlegger van het eetpunt dat met heel veel animo iedere eerste vrijdag van de maand plaatsvindt in gemeenschapshuis De Viersprong. Bij jaarlijkse evenementen als Gassel groet Gassel en tijdens de Burendag is ze een trouwe helper. Momenteel is ze zeer regelmatig enthousiast bezig met het opnieuw neerzetten De Viersprong. Dit doet ze vanuit haar bestuursrol, maar ook als vrijwilliger als er ondersteuning nodig is en ze tapt dan ook met een lach een biertje voor de gasten. Zoals haar kinderen en kleinkinderen haar waarderen voor wat ze allemaal voor Gassel en ons doet, zijn er vele Gasselnaren die dit ook zo ervaren. Mede gezien de pittige tijd die ze het afgelopen heeft doorgemaakt, gunt iedereen Ineke deze gezellige lunch. Ze heeft het wat Gasselnaren betreft zeer zeker verdiend!”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant