Afbeelding

Doe mee aan de enquête over de Dorpenweg

Nieuws 11 keer gelezen

REGIO - De gemeente Oss wil graag weten welke maatregelen er mogelijk zijn om het aantal vrachtauto’s op de Dorpenweg te verminderen. Én of er draagvlak is voor deze maatregelen. ‘Om hier achter te komen willen wij u graag een aantal vragen stellen. We zijn benieuwd naar uw mening hierover’, laat de gemeente weten.

Er is een enquête opgesteld. Deze kunt u invullen door de QR-code te scannen. Of door de volgende link te gebruiken: https://gemeenteoss.survalyzer.eu/liludgdope?l=nl De gemeente Oss ontvangt uw reactie graag vóór 15 december.

Waarom deze enquête?
Sinds 2013 is de N329 klaar. Eén van de doelstellingen van de N329 was dat er minder vrachtverkeer over de Dorpenweg zou gaan rijden.
‘In 2015 hebben we op de Dorpenweg nog aanvullende maatregelen genomen:
• we hebben de bebouwde komgrens aangepast ter hoogte van Deursen-Dennenburg. Hierdoor is daar de toegestane snelheid van 80 km/uur naar 50 km/uur gegaan.
• ook zijn er drempels aangelegd.
Deze aanpassingen hebben we gedaan om het voor het vrachtverkeer minder aantrekkelijk te maken. En om het vrachtverkeer te stimuleren om de route A50-N329 te gebruiken.

Verkeerstellingen laten zien dat het vrachtverkeer op de Dorpenweg niet minder is geworden. Voordat we een besluit nemen of we aanvullende maatregelen moeten nemen, willen we graag uw mening horen over dit onderwerp.’

Wat is het vervolg?
‘De resultaten van de enquête nemen we mee in een advies voor college van burgemeester en wethouders om al dan niet aanvullende maatregelen te nemen. Naast de mening van bewoners kijken we daarbij ook wat de maatregelen betekenen voor de bereikbaarheid van bijvoorbeeld (landbouw)bedrijven en winkels. En wat er nodig is voor het handhaven van de maatregelen.’

Uit de krant

Uit de krant