Afbeelding

Gemeente Landerd en Mooiland ondertekenen prestatieafspraken 2020-2022

Nieuws 0 keer gelezen

LANDERD - Op 10 december ondertekenden woningcorporatie Mooiland, Stichting Huurdersbelangen Landerd en de gemeente Landerd de prestatieafspraken voor de periode 2020-2022.

In de prestatieafspraken gaat het om samenwerking, beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid en de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Bijvoorbeeld door woningen eerst te adverteren voor senioren of jongeren.

Daarnaast wordt in de komende periode ook gekeken naar de verdere verduurzaming van de woningen. En waar nodig ook naar het realiseren van nieuwe woningen. Mooiland, Stichting Huurdersbelangen Landerd en de gemeente zetten zich samen in om uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken.

Uit de krant