Afbeelding

Omwonenden militair springterrein in Reek vrezen voor verdere uitbreiding

Reek 931 keer gelezen

REEK - Verscholen in de Reekse bossen ligt Springterrein Schaijk. De locatie, met een omvang van om en nabij twee vierkante kilometer, wordt door Defensie intensief gebruikt voor trainingsdoeleinden en het oefenen met zware explosieven. De minister van Defensie heeft maandag 18 december de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter visie gelegd. Hierin is onder meer het oefenspringterrein opgenomen met de wens om zowel de activiteiten als omvang uit te breiden. Dit is tegen het zere been van de direct omwonenden. 

Springterrein Schaijk is voor Defensie de enige locatie in het land om militairen en burgers voor te bereiden op hun taken in missiegebieden. Daar leren ze de gevaren van explosieven herkennen. Dat gaat gepaard met veel geluidsoverlast en trillingen. De agenda is bijna altijd vol. Mede daarom zoekt Defensie naar uitbreidingsmogelijkheden.
Omwonenden moeten er niet aan denken dat de activiteiten in Reek verder toenemen. Defensie heeft haar oog laten vallen op de Reekse bossen aan de andere kant van de Corridorweg, waar voorheen het motorcrossterrein was gevestigd. Daar ligt de Mineursberg, belangrijk militair erfgoed. Ook behoort dit gebied tot de noordgrens van de peelrandbreuk met zijn zeldzame specifieke horsten en slenken.

‘Ontoelaatbare risico’s’
Enkele bewoners van de Smitsweg en Rijksweg hebben daarom een zienswijze opgesteld waarin ze hun reactie geven op de notitie. “We begrijpen dat Defensie in het huidige tijdsbeeld op zoek is naar meer ruimte voor het oefenen van diverse eenheden”, zegt Arend van Rhijn namens hen. “De optie om het springterrein in Reek uit te breiden met nog zwaardere explosieven is echter ongewenst en in onze ogen zelfs onhaalbaar. Het leidt tot grensoverschrijdende en ontoelaatbare toename van geluids- en veiligheidsrisico’s.”
De omwonenden vrezen voor de aantasting van hun leefomgeving. “Het is hier minder prettig wonen bij een toename van de intensiteit en de frequentie van de explosies”, vervolgt Van Rhijn. “Mede gezien de extreme overlast in het verleden ligt dit zeer gevoelig. Bij uitbreiding zal de sociale onrust fors toenemen. Het oefenterrein ligt ingeklemd tussen drie dorpen. De kern van Reek ligt op slechts driehonderd meter afstand. De leefbaarheid komt dan serieus in gevaar.”

Veiligheidseisen
Volgens de omwonenden voldoet het terrein bij lange na niet aan de veiligheidseisen. “Nieuwe oefeningen vragen om een gebied van minimaal zeven vierkante kilometer zonder bebouwing”, weet Van Rhijn. “Extra explosies veroorzaken grondtrillingen met een impact op de ondergrondse energienetwerken en de hogedrukgasleiding. Dan hebben we het nog niet eens over het effect van de concentratie stikstof, fijnstof en ultrafijnstof in een belaste regio met veel bio-industrie en Natura 2000-gebieden.”
De toegang tot Springterrein Schaijk loopt via de Smitsweg en Driehuizerweg. Dit is een drukke route met fietsers en wandelaars. Van Rhijn: “Zwaar militair verkeer kan elkaar niet passeren zonder de bermen te beschadigen, wat leidt tot zeer gevaarlijke situaties. Opslag van munitie en explosieven op het huidige terrein is niet toegestaan in verband met de vigerende veiligheidszones. Door deze beperking zijn er veel risicovolle transporten gevaarlijke stoffen nodig. Dat wordt alleen maar meer.” Overigens zijn de omwonenden er niet volledig gerust op dat Defensie op dit moment geen explosieven op het terrein opslaat.

Belangen Maashorst
Net als de omwonenden snapt de gemeente Maashorst het nationaal belang van veiligheid. Daarom wil het ook ruimte bieden aan militaire activiteiten. “Het mag de belangen en toekomstplannen van de gemeente Maashorst en haar inwoners niet benadelen of blokkeren”, laat wethouder Jeroen van den Heuvel weten. Naast het springterrein in Reek ligt in de gemeente ook nog vliegbasis Volkel. Ook daar wil Defensie uitbreiden. “De belangen van Maashorst worden vooral geraakt als het gaat over uitbreiding van jachtvliegtuigcapaciteit, met de daarmee gepaard gaande extra vliegbewegingen en de uitbreiding van oefenspringterrein Reek. De invloed van geluidsoverlast, trillingen, kwaliteit van lucht, water en bodem op de volksgezondheid en de leefomgeving in het algemeen vinden wij erg belangrijk. We snappen de zoektocht van Defensie en erkennen de urgentie. Dat mag echter niet betekenen dat het leefgenot van inwoners van Maashorst op sommige plekken onevenredig zwaar wordt aangetast.”
De gemeente Maashorst trekt samen op met dorps- en wijkraden. “Het is een eerste verkenning, een onderzoek”, verklaart Van den Heuvel. “Niets staat nog vast, maar wij vinden het belangrijk dat onze inwoners ook in deze eerste verkennende fase al hun reactie kunnen geven op de voornemens van Defensie.” De gemeente heeft haar eigen zienswijze dinsdag 6 februari officieel ingediend.

Betere spreiding
Binnen de provincie Noord-Brabant zijn op dit moment relatief veel vliegbases en andere defensieterreinen. Van den Heuvel. “Daarom vragen wij die minister om bij de vergelijking van alternatieven ook een betere spreiding van (de overlast van) defensieterreinen over Nederland mee te nemen en dit zwaar te laten wegen.” De Reekse omwonenden hopen dat Defensie voor een alternatief plan kiest en dromen dat het springterrein volledig naar elders verplaatst wordt. Een eigen zienswijze indienen kan nog tot en met uiterlijk maandag 12 februari.

Afbeelding
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant