Afbeelding

Digitale informatiebijeenkomst dijkverbetering Cuijk-Ravenstein op woensdag 19 januari

Nieuws 7 keer gelezen

GRAVE/RAVENSTEIN - Waterschap Aa en Maas houdt woensdag 19 januari tussen 19.30 en 21 uur een digitale informatiebijeenkomst over het project dijkverbetering Cuijk-Ravenstein. Tijdens deze bijeenkomt worden de twee kansrijke alternatieven en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) toegelicht. Deze notitie is onderdeel van de Milieu Effect Rapportage (MER-procedure) die gaat starten. Reageren op de NRD is nog mogelijk tot en met maandag 21 februari.

Het klimaat verandert. Dat betekent dat het water in de rivieren in de toekomst steeds vaker erg hoog staat. Alle dijken in Nederland moeten daarom voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid. Ook de dijken langs de Maas. Het waterschap werkt hiervoor samen in het landelijke hoogwater beschermingsprogramma (HWBP). Samen met Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, gemeenten en bewoners gaat Aa en Maas tot eind 2028 aan de slag om de Brabantse dijk tussen Cuijk en Ravenstein te verbeteren.

Twee kansrijke alternatieven
De dijk moet op veel plekken hoger en sterker gemaakt worden, ook de vestingmuur in Grave moet aangepast worden. Tegelijkertijd probeert het waterschap ook andere kansen te verzileren als ze toch in het gebied aan de slag gaan. Bijvoorbeeld door aanleg van een fietspad of verbetering van de natuur. Voordat in 2025 de schop in de grond gaat, wordt een zorgvuldig ontwerp gemaakt. Op dit moment zijn ze in de verkenningsfase en bekijken ze verschillende oplossingen om uiteindelijk het beste ontwerp te kiezen. Er is een nota opgesteld met twee kansrijke alternatieven. In 2022 wordt toegewerkt naar één voorkeursalternatief. Dit ontwerp wordt daarna in detail uitgewerkt.

Aanmelden
Inschrijven voor de digitale informatiebijeenkomst kan online. Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt een directe link naar de bijeenkomst en informatie over hoe deel te nemen. Via een live chat kunnen deelnemers vragen stellen aan leden van het projectteam. Meer informatie over dijkverbetering Cuijk-Ravenstein vind je op www.aaenmaas.nl/cuijkravenstein

Reageren op rapportage
Om de milieueffecten van mogelijke maatregelen in beeld te brengen stelt het waterschap een milieueffectrapportage (MER) op. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ligt vanaf nu ter inzage. Deze notitie is opgesteld als start van de MER-procedure. Hierin staat beschreven hoe de milieueffectbeoordeling wordt aangepakt: welke alternatieven worden beoordeeld en welke milieueffecten brengen ze daarbij in beeld? Centraal staat de vraag: bekijkt het waterschap de juiste alternatieven en gaan ze die op de juiste manier beoordelen? Belangstellenden kunnen aangeven wat ze van deze aanpak vinden. Misschien mis je iets? Dan kun je dat tot en met 21 februari laten weten door een zienswijze in te dienen. De provincie Noord-Brabant coördineert de inzageprocedure. Alle informatie is te vinden op de website van de provincie Noord-Brabant.

Uit de krant

Uit de krant