Afbeelding

Onderzoek naar gezondheid en welbevinden van 72-jarigen uit Grave

Grave 696 keer gelezen

GRAVE - Alle inwoners van Grave en omliggende kerkdorpen die dit jaar 72 jaar worden of zijn geworden, krijgen binnenkort een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek naar hun algemene gezondheid en welbevinden. Deze ‘vitaliteitscheck’ is bedoeld om eventuele problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en daarmee ergere of bijkomende problemen te voorkomen. 

In 2018/2019 deed een groep inwoners van 65 tot 85 jaar mee aan het onderzoek Kwetsbaarheid de Baas. De deelnemers en de organisatoren (onder andere stichting Welzijn Ouderen Grave, fysiotherapeuten netwerk FYNE, Sociom, GGD Hart voor Brabant en de gemeenten in het Land van Cuijk) waren enthousiast over deze pilot. De opkomst was groot en uit de herhalingsonderzoeken bij een deel van de deelnemers bleek dat er duidelijke gezondheidswinst was behaald. Vanwege deze bevindingen en de ervaringen uit 2020 en 2021 hebben Welzijn Ouderen Grave en de gemeente besloten om ook in 2022 door te gaan.

Waarom 72?
Voor het vervolg, de ‘Vitaliteitscheck 72’, worden alle inwoners uitgenodigd die 72 jaar worden of zijn geworden in 2022. Uit het eerdere onderzoek bleek dat de leeftijdsgroep 70-80 jarigen de meest logische groep is om een check te doen. Bij jongere mensen is de kans is groot dat er niet veel uitkomt. Bij oudere mensen is het risico juist groter dat problemen te laat worden ontdekt of dat mensen al volop in zorg zijn.

Onderzoek en gesprek
Alle inwoners uit Grave en omliggende kerkdorpen die 72 jaar worden of zijn geworden in 2022 ontvangen een uitnodiging in de brievenbus voor een onderzoek en gesprek over alle aspecten van (positieve) gezondheid. Het onderzoek bestaat uit het afnemen van een vragenlijst, een kracht-, balans- en uithoudingsvermogen test door een fysiotherapeut en een gesprek over positieve gezondheid met een sociaal werker of een medewerker van de GGD. De deelnemers krijgen daarna een passend advies. Het resultaat van het individuele onderzoek wordt uiteraard alleen aan de deelnemer zelf bekendgemaakt.

Doe mee!
Wij adviseren alle ouderen die een uitnodiging in hun brievenbus krijgen om hierop in te gaan. Ook voor hen die nog gezond en vitaal door het leven gaan, is het zinvol om mee te doen. De deelnemers aan het voorgaande onderzoek gaven aan dat zij tevreden waren over het project. De vitaliteitscheck72 krijgt gemiddeld een cijfer 7,8. Voor 94% heeft het onderzoek extra waarde gehad en maar liefst 100% raadt deelname aan het onderzoek aan.

Voor vragen over de Vitaliteitscheck72 kunt u contact opnemen met Emine Bolat van de GGD Hart voor Brabant (e.bolat@ggdhvb.nl).

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant