Afbeelding

‘Elk kind wordt gezien en gehoord’ - Open ochtend op basisschool St. Jozef en Kinderopvangorganisatie Velp

Algemeen 797 keer gelezen

Door Freddy Klooté

VELP - In veel sectoren van de Nederlandse maatschappij is het kommer en kwel. Zijn het niet de financiën, dan is het wel het personeel. Ook het onderwijs in ons mooie landje ontkomt daar niet aan. Bij de twee dames die tegenover me zitten is daar niets van te merken. Het enthousiasme druipt eraf. Blijheid is troef. “Kijk eens naar onze omgeving”, zegt Marijn Erkens, directeur van de St. Jozefschool in Velp.

“We zitten midden in een sprookjesbos, op een paar minuten lopen van de Kinderboerderij, waar we naar hartenlust gebruik van kunnen maken. Op school hebben we een enthousiast team dat volledig gaat voor onze doelstelling: ‘Elk kind wordt gehoord en gezien’. We maken deel uit van de scholengroep Optimus, een stichting voor katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel onderwijs. Onze leuze is: Wereldonderwijs, dat is waar de kinderen die aan ons toevertrouwd zijn recht op hebben.”Natalie de Man is directeur van Onder de Boompjes. “We zijn een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. We werken in hetzelfde gebouw als St. Jozef, De Verrekijker, en maken dus deel uit van de brede school. We hebben een opvang voor baby’s (0-2 jaar), peuters (2-4 jaar) en basisschoolkinderen (4-12 jaar). We zitten ‘onder de boompjes’ van het Velpse bos”.”Onze doelstellingen komen in de praktijk neer op een brede ontwikkeling van de kinderen. Op innovatief onderwijs, met behulp van de nieuwste technologieën. We bieden passend onderwijs”, vertelt Marijn.

“Kinderen van nu zijn de wereldburgers van morgen. Onze complexe maatschappij vraagt om vaardigheden als kritisch denken, oplossingsvaardigheden, zelfverantwoordelijkheid, creativiteit en het vermogen om samen te werken. We werken met het concept Critical Skills. Op de Open Ochtend op 4 oktober tussen 9 en 12 uur, kunt u daar meer over te weten komen. Alvast in het kort: we gaan uit van een ontwikkelingsgericht mensbeeld, waarin het unieke van het individu en de verbondenheid met de ander tot uitdrukking komt. De afgelopen jaren is ons gebouw binnen opgeknapt. Het hele gebouw dus. De muren hebben mooie kleuren gekregen. Buiten is de natuur groen en dat hebben we binnen doorgetrokken. Binnenkort krijgen we ook nieuwe vloeren. Die verbouwing heeft te maken met de steeds grotere toenadering die we maken met de Kinderopvangorganisatie. Eén vleugel van het gebouw is de school, in het midden zit de peutergroep en de andere vleugel wordt gebruikt door Onder de Boompjes”.

Onder de Boompjes
Thea van Malsen en Natalie de Man-Setz vormen samen de directie van dit kinderdagverblijf. Thea is druk bezig, dus Natalie voert het woord: “Ook wij hebben onze leuze: Bij Onder de Boompjes komen kinderen altijd op de eerste plaats, waar aandacht, rust, duidelijkheid en zorg onze doelstelling is. We vinden het ook belangrijk om buiten te zijn. Zon of regen, je komt ons altijd onder de boompjes tegen”, zegt Natalie lachend. “We houden natuurlijk het weer goed in de gaten. Bij felle zon smeren we de kinderen in en bij regen hebben we laarsjes en parapluutjes klaarstaan. En als het sneeuwt pakken we ons dik in. De omgeving nodigt ons uit om daarvan gebruik te maken. We maken een uitstapje naar de Kinderboerderij of het bos, we werken samen in onze moestuin of gaan gezellig met de bakfiets op pad. Ook de BSO Buitenschoolse Opvang) zit onder ons dak. We hebben per groep plaats voor 20 kindjes. De groep de Uiltjes is voor kinderen van 4 tot ongeveer 7 jaar. Van daaruit kunnen de kinderen doorstromen naar de Vossen. We hebben een passend activiteitenprogramma. Er komen bij ons kinderen uit de voormalige gemeente Grave en uit Reek”. We hebben, net als St. Jozef, ook kinderen van het AZC”.

In het midden van het gebouw zit de peutergroep, voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Marijn: “Op de peutergroep komen de peuters op een spelende manier tot leren en ontdekken. Het is die peutergroep die zorgt voor de verbinding tussen beide vleugels van de school. Ze spelen dagelijks met onze onderbouw in onze sprookjesomgeving. De droom van elk kind, leerkracht en pedagogisch medewerker. Van hieruit zijn we gekomen tot het samen organiseren van gezamenlijke activiteiten. Volgende week start de Boekenweek, dus houden we een gezamenlijke opening in het bos. Ook het Sinterklaasfeest vieren we samen”. Natalie: “En vergeet het Kerstfeest niet. Dat vieren we samen met iedereen in dit gebouw”.

Open ochtend 4 oktober van 9 tot 12 uur

Natalie: “Het motto van deze open ochtend is: ‘Laten zien wie we zijn’.”Je kunt zien dat beide directeuren trots zijn op waar ze voor staan. Vol plannen, uitdagingen, kansen en mogelijkheden. De ontvangst op 4 oktober gebeurt door ouders van de St. Jozefschool en Onder de Boompjes. Marijn: “Die ouders delen hun ervaringen, als ambassadeurs van onze school. Zij weten immers het best hoe hun kinderen hun verblijf hier beleven. Natalie, Thea en ik zijn aanwezig voor de rondleidingen en verdere vragen. We zien iedereen graag op 4 oktober op Beukenlaan 6 in Velp”.

Uit de krant

Uit de krant