Afbeelding
Getty Images/iStockphoto

Ook energietoeslag voor studenten in Land van Cuijk

Algemeen 945 keer gelezen

LAND VAN CUIJK - De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. Tot nu toe werden studenten uitgesloten van de energietoeslag. “Onder studenten zijn ook huishoudens of alleenstaanden die voor wat betreft inkomen en energiekosten in precies dezelfde situatie zitten als niet-studenten, die wel een energietoeslag ontvangen”, zegt wethouder Joost Hendriks van gemeente Land van Cuijk. “Het is daarom rechtvaardig dat ook zij een energietoeslag ontvangen.”

Het kabinet heeft de energietoeslag verhoogd van 800 euro naar 1.300 euro. Inwoners van Land van Cuijk die de energietoeslag van 800 euro al ontvangen hebben, ontvangen op korte termijn automatisch een nabetaling van de ophoging van 500 euro. Voor inwoners die vanaf 1 oktober een energietoeslag ontvangen, geldt dat direct het gehele bedrag van 1.300 euro wordt toegekend.
Studenten werden tot nu toe uitgesloten van de energietoeslag. Hierbij werden alle studenten als gelijken beschouwd, terwijl er zeer verschillende woonsituaties kunnen optreden. Gemeente Land van Cuijk vindt het echter niet meer dan redelijk dat studenten, die in dezelfde situatie verkeren als niet-studenten en ook geconfronteerd worden met hogere energielasten, in aanmerking kunnen komen voor de energietoeslag. Hierbij geldt dat de energietoeslag maximaal eenmaal per huishouden wordt verstrekt.

Verlengde aanvraagtermijn
Landelijk is besloten dat de energietoeslag over 2022 niet uiterlijk 31 december, maar uiterlijk 30 juni 2023 uitbetaald moet zijn. De gemeente wijzigt daarom de uiterlijke aanvraagdatum van 1 november naar 1 mei 2023. Inwoners hebben meer tijd om de energietoeslag aan te vragen of kunnen op een later moment alsnog de aanvraag indienen. Bij een uiterlijke aanvraagdatum van 1 mei 2023 wordt de aanvraag vóór 30 juni 2023 beoordeeld.

Overige aanvragen
Inwoners die geen gebruik maken van een minimaregeling, maar die wel een laag inkomen (minder dan 120 procent van het sociaal minimum) hebben, kunnen via de website www.gemeentelandvancuijk.nl/energietoeslag de energietoeslag aanvragen. De gemeente ziet dat veel inwoners van deze mogelijkheid gebruikmaken. Wettelijk gezien is de gemeente verplicht deze aanvraag binnen acht weken af te handelen Op dit moment is deze termijn nog bij alle aanvragen voor de energietoeslag behaald. “Dit is te danken aan de inzet van een aantal ambtenaren, die forse overuren draaien om de aanvragen tijdig af te ronden”, zegt wethouder Hendriks.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant