Afbeelding

Het scheidingstestament - Nader Bekeken door notaris Leon Kersten

Zakelijk 406 keer gelezen

Als mensen in een (echt)scheidingsprocedure zitten of net gescheiden zijn komt regelmatig de vraag op of aanpassing van een testament nodig is. Vaak is men zich er niet van bewust dat via een omweg, namelijk via uw kinderen, uw (aanstaande) ex-partner alsnog iets van u kan erven. Soms vindt men dat niet erg, maar het komt vaker voor dat men dit toch wil voorkomen.

Als partners gaan scheiden of zijn gescheiden en zij hebben ook kinderen is meestal in hun langstlevende-testament bepaald dat de ex-partner niet meer zal erven. Als men ongehuwd of tijdens de echtscheidingsprocedure overlijdt dan is de ex-partner geen erfgenaam meer en erven dus de kinderen. Hiermee lijkt de kou uit de lucht. Maar helaas kan de ex-partner via een omweg toch iets uit de nalatenschap verkrijgen.

Als een kind van zijn ouder erft en vervolgens ook komt te overlijden, bijvoorbeeld als u samen een ongeluk krijgt, dan komt de andere ouder in beeld als erfgenaam van het kind. Daarmee erft de ander ouder via een omweg dus van de overleden ex-partner. Dit zal vaak het geval zijn, als een kind nog minderjarig is, maar ook als deze niet getrouwd is, zelf geen kinderen heeft en/of geen eigen testament heeft gemaakt.

Indien men dit wil voorkomen dan kan men in een testament een bijzondere regeling opnemen die voorkomt dat de andere ouder via jouw kind nog kan erven. Dit wordt een tweetrapsmaking genoemd. Je zorgt er dan voor dat wordt bepaald dat je, kort gezegd, niet alleen in eerste instantie bepaalt wie je erfgenamen zijn, maar ook in tweede instantie, dus als jouw benoemde erfgenaam na jou komt te overlijden. Daarmee kan je er voor zorgen dat in die situatie de nalatenschap uiteindelijk, bijvoorbeeld, alleen bij de andere kinderen terecht komt, of bij je eigen familie of vrienden.

Als kinderen minderjarig zijn dan valt overigens de erfenis onder het beheer van de andere ouder. De ex-partner moet dus de erfenis beheren voor de kinderen totdat deze meerderjarig zijn. Je kan dan overwegen om in je testament een bewindvoerder te benoemen. Deze persoon zal de financiële zaken met betrekking tot de kinderen nagelaten vermogen kunnen regelen zonder dat de ex-partner daar wat over te zeggen heeft.

Min of meer hetzelfde speelt bij de afwikkeling van de nalatenschap. Je kan in je testament iemand anders aanwijzen die als executeur de nalatenschap kan afwikkelen. Daarmee heeft de ex-partner hier ook geen bemoeienis mee.

Daarnaast valt het te overwegen om een voogdijregeling in je testament op te nemen. Als je voor je ex-partner komt te overlijden terwijl de kinderen nog minderjarig zijn dan heeft de ex-partner als overblijvende ouder het ouderlijk gezag over de kinderen. Daar kan niets aan worden veranderd. Wel kan je een persoon aanwijzen die de voogdij over je minderjarige kinderen zou moeten krijgen voor de situatie dat je zelf als laatste ouder komt te overlijden.

Vraag het de notaris
Indien u meer informatie wenst dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor voor het maken van een afspraak voor een bespreking.

Mr Leon Kersten
Notaris en scheidingsmediator in Grave
Kersten en Wilhelm Notarissen
Markt 10 Grave, 0486-473941

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant