Praktijk Jij en Ik

Praktijk 'Jij en Ik' is een erkende zorginstelling die zich richt op het bieden van begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Daarbij wordt tevens het omringende netwerk betrokken. De praktijk biedt een totaalaanbod dat flexibel ingezet kan worden en varieert van lichte ambulante zorg tot meer intensieve begeleiding en (gezins)behandeling. Concreet kunnen cliënten bij de praktijk terecht voor:

-Begeleiding in groepsverband, individuele begeleiding,
 behandelingen, cursussen en trainingen.
-Dagbesteding, vakantieopvang en logeeropvang.
-Diagnostiek, advisering en consultatie voor de nulde en eerste lijn.