« Terug naar overzicht
MuziS Landerd
Schutsboomstraat 22
5374 BK Schaijk
Nederland
Ton van den Boom – voorzitter
https://muzis.nl/

|0412-624522
|0645334513
|info@muzis.nl
|MuzisLanderd

Concert agenda 2018 - 2019

(bestel hier tickets)

7 Oktober Ensemble MIR

13 November Zemtsov

20 Januari Coco collectief

10 Maart Ebonit Saxofoon kwartet

14 April Vivezza trio

 

 

MuziS Landerd

Doelstelling van Stichting MuziS Landerd

Stichting MuziS Landerd heeft ten doel het bevorderen van muzische voordrachten en activiteiten in de gemeente Landerd en omgeving om :

 • te voorzien in de plaatselijke en regionale behoefte op dit gebied
 • bepaalde activiteiten bereikbaar te maken voor een groter publiek in Landerd en omstreken
 • jonge musici een podium te bieden om op te treden.

Bestuur

Het bestuur van MuziS Landerd bestaat uit de volgende personen:

 • Ton van den Boom, Oss, voorzitter , PR, programmacommissie en decorbouw
 • Henriette Wijnakker, Schaijk, penningmeester, programmacommissie en decorbouw
 • Jan de Leur, Schaijk, secretariaat, coördinatie programmacommissie, fotografie en decorbouw
 • Mari Wingens, Schaijk, PR, programmacommissie
 • Tineke Velthoven, Schaijk, fondswerving en promotie
 • Ton Visschers, Schaijk, decorbouw

ANBI status

 • de stichting kent geen leden.
 • RSIN-nummer:8013.35.462
 • postadres: Adelaar 19, 5348EG Oss
 • De bestuursleden van de stichting MuziS zijn onbezoldigd.
 • In geval van beëindiging van de stichting komt het eventuele saldo ten goede aan het Jeugdcultuurfonds van Noord-Brabant.
 • Bekijk het financieel jaaroverzicht 2016

Abonnementen en toegangsprijzen.
Een jaarabonnement op alle concerten kost € 52,-. Losse kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop (online of tel. 0486-462 091 0f 0412-624522) of aan de zaal à €13,-. De toegangsprijs voor kinderen is €2,50. Een kaartje is inclusief een consumptiebon voor koffie of thee tijdens de pauze. Wij stellen het zeer op prijs indien u zich wilt aansluiten bij de ‘Vrienden van MuziS’, waardoor u ons in staat stelt de kwaliteit die we nastreven te blijven bieden. Ook kunt u zich melden als u de programma’s 2 weken tevoren wilt ontvangen, tegen vergoeding. Op bijgevoegd formulier kunt u uw wensen kenbaar maken. U kunt dit sturen naar de Penningmeester Henriette Wijnakker, Schutsboomstraat 22, 5374CC Schaijk. Het totaalbedrag maakt u over op rekening:NL66RABO 0146355474 t.n.v. Stichting MuziS Landerd te Schaijk.

Aanmeldbrief

Toezenden concert programma
Toezending programma van elk concert
ca. 2 weken tevoren 7,50 euro p.j. Opgave: info@muzis.nl of vul de Aanmeldbrief in.

Alle ‘vrienden van MuziS’ krijgen automatisch het concert programma en het jaarprogramma toegezonden.

Cadeautip

Er bestaan cadeaubonnen waarmee u iemand een of meerdere concerten van MuziS cadeau kunt doen.
Deze bonnen zijn verkrijgbaar bij

Penningmeester Henriette Wijnakker, Schutsboomstraat 22 te Schaijk, (tel 0486-462 091)
Aan de kassa bij elk concert
info@muzis.nl