Jouw Arena

Stichting voor behoud historische boomgaarden in Grave opgericht.

Door Jeroen van der Eerden

Oprichting Stichting Behoud en herstel historisch groen Grave

Op 25 mei 2018 is in Grave de ‘Stichting Behoud en herstel historisch groen, Grave’ opgericht.
De stichting maakt zich sterk voor het historisch groen in de gemeente Grave. In eerste instantie zijn daarbij de boomgaarden op “Bastion Bekaf” en het “Visioterrein” aan de rand van het historische centrum van Grave in beeld. De boomgaarden, met veelal zeer oude fruitrassen, verkeren in een slechte staat van onderhoud. De laatste stormen hebben duidelijk gemaakt dat ze zonder onderhoud en vernieuwing ten dode zijn opgeschreven. Het openbaar toegankelijk houden van het groen erfgoed ziet de stichting als een voorwaarde voor het verwezenlijken van de doelstelling.
Het bestuur van de stichting voerde reeds gesprekken het Brabants Landschap, het gemeentebestuur van Grave, West8 en de Wijkraad Binnenstad. Contacten werden gelegd met pomologen, deskundigen op het terrein van oude fruitrassen. Gesprekken met IVN en de Bijenstichting staan nog op de rol. Overal was er meteen enthousiasme voor de plannen. Waar het bestuur zich aanvankelijk wilde beperken tot het behoud van de twee boomgaarden op Bekaf en het Visioterrein, was dit enthousiasme aanleiding het beleidsterrein te verbreden. Stedenbouwkundig adviesbureau West8 wees de stichting er bijvoorbeeld op dat op de wallen rond de stad altijd bomen hadden gestaan. Het adviesbureau nam de plannen op in de Vestingvisie. De visie werd op 15 mei 2018 door de gemeenteraad van Grave vastgesteld Ook het college van B&W was direct enthousiast en zegde toe het historisch groen in toekomstige bestemmingsplannen mee te nemen. Het Brabants Landschap zal expertise inbrengen en ziet een bemiddelende rol voor zich weggelegd bij het werven van fondsen.
Met de oprichting van een stichting kan een volgende stap gezet worden. Vrijwilligers kunnen zich vanaf nu melden. Op allerlei terreinen is er behoefte aan menskracht: van onderhoud tot het ontwikkelen en onderhouden van de website.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties