Maashorst Vooruit en verkiezingen

OPINIE: Klimaat en gezondheidstoets

Door Jacques Pijnappels

GLASGOW - Op de klimaatconferentie in Glasgow praten wereldleiders over maatregelen om onze planeet nog van een zekere toekomst te voorzien. Er worden grote woorden gesproken, ambities en plannen uitgewisseld welke hopelijk dienen als fundament voor nieuw beleid waarin klimaat het centrale thema zal zijn. Hoopvol is dat het steeds meer tot het collectieve bewustzijn is doorgedrongen dat niets doen geen optie meer is. Zorg dragen voor een leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen. De uitwerking in concrete plannen zal voor de individuele landen en regeringen nog een hele uitdaging worden.

In Nederland zijn politieke partijen druk doende een nieuwe coalitie te vormen waarbij klimaat en concrete maatregelen, zoals het terugdringen van de intensieve veehouderij, die genomen dienen te worden, zware onderhandelingspunten zijn. CDA, VVD, SGP en D66 verschillen hierover nog aardig van mening. Zo pleit D66 voor halvering van de veestapel om het stikstofprobleem aan te pakken. De betrokken partijen willen hier inmiddels wel over praten, de vrees bestaat dat, als het aan de formerende partijen ligt, het weer een lange termijnactie wordt. Nu moeten de handen uit mouwen gestoken worden, denken in termen als ‘op termijn’ zet onvoldoende zoden aan de dijk.

De lokale politiek hoeft niet te wachten op overheidsbeleid, elke gemeente heeft bevoegdheden om nu al beleid te maken dat tegemoetkomt aan een gezonde leefomgeving en een proces (klimaatadaptatie) op gang brengen waarin de kwetsbaarheid voor klimaatverandering vermindert, een proces waarin samenlevingen zelfs profiteren van klimaatveranderingen. Op weg naar de gemeente Maashorst hebben de gemeenteraden van Uden en Landerd daar inmiddels de eerste stappen in gezet door het vaststellen van ‘uitgangspunten omgevingsvisie’. Het is goed dat met het vaststellen van dit document gezondheid als belangrijkste uitgangspunt is gekozen. Een eerste stap die door de nieuwe raad van de gemeente Maashorst verder gaat uitwerken in het kader omgevings- en uitvoeringsplan’. De fractie Duurzaam Maashorst realiseert zich dat dit proces van verandering en aanpassen veel vraagt: het kost tijd en geld.

De kwaliteit van ons leven vasthouden valt of staat met de intensiteit waarmee we bereid zijn onze levensstijl te wijzigen. ‘Verander de wereld en begin bij jezelf’ is nog nooit zo actueel geweest als in de opdracht waar we nu voor staan. Maar ook je samen hiervoor inzetten biedt kansen structurele veranderingen tot stand te brengen.

De politieke uitdaging
Vanaf 1 januari 2022, in de nieuwe gemeente Maashorst, staat de gemeenteraad voor de uitdaging dit ingezette proces voortvarend op te pakken: samen met de inwoners hier uitvoering aan geven en de juiste condities creëren.
Na de intensieve raadsperiode van de afgelopen jaren waarin het herindelingsproces centraal stond is het voor mij nu ook tijd om politiek gezien nieuwe keuzes te maken. De afgelopen periode heb ik alles nog eens goed op een rijtje gezet, lastige afwegingen gemaakt en gesprekken gevoerd met partijen die meedoen aan de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Maashorst. Klimaat en een gezonde leefomgeving staan daarbij voor mij boven aan op de agenda van de koers welke ik graag wil volgen. Een gezonde leefomgeving met aandacht voor mens, dier en natuur. Keuzes maken voor een partij die zich politiek onderscheidt, meerdere politieke stromingen in het ledenbestand heeft opgenomen en daarmee veelkleurig qua samenstelling is. Centraal staat het samen doen: inwoners en bestuur zijn samen verantwoordelijk voor een leefbare toekomst van onze gemeente.

Het is belangrijk raadsvoorstellen in de nieuwe raad vooraf te toetsen: is voldoende rekening gehouden met gezondheidsaspecten en klimaatverandering (adaptatie). Deze klimaat- en gezondheidstoets zal wat Maashorst Vooruit betreft onderdeel zijn van de coalitieonderhandelingen, een ‘wethouder gezondheid en klimaat’ is daarbij een voorwaarde.

Bij Maashorst Vooruit herken je deze doelstellingen en uitgangspunten en zijn er mogelijkheden actief met belangrijke thema’s aan de slag te gaan. Maashorst Vooruit heeft de afgelopen jaren laten zien dat het verbindend is en de inhoud vooropstelt. Een goed team, jong en oud, ervaren en fris, staat klaar om bij de komende verkiezingen een mooi programma neer te zetten. Een team dat bereid is bestuursverantwoordelijkheid op zich te nemen in de nieuwe gemeente. Ik voel me daar zeer welkom en ik kan er ook werken aan de voor mij belangrijke, principiële uitgangspunten in het kader van volksgezondheid en klimaat.

Bent u ook voor een gezonde en leefbare nieuwe gemeente, mag ik dan rekenen op uw stem: nr. 8 op lijst 9 Maashorst Vooruit.

Jacques Pijnappels
Maashorst Vooruit

 

|Doorsturen

Frans

2021-11-12 14:40:58

Maashorst Vooruit .  

De klimaatpartij .  Stem op nummer 8.

mamalou

2021-11-12 19:32:16

we gaan toch niet stemmen op zo.n onbetrouwbaar iemand,die alleen maar denkt:veel beloven weinig geven doet de gek in vrede leven

Senior BusFanaat

2021-11-20 12:59:36

《 De kwaliteit van ons leven, hangt samen in mate waar we onze levensstijl willen aanpassen.》

Vandaar dat men wat verder moet lopen om bij de bushalte moet komen in Zeeland.

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties