Nieuwe wethouders en gemeenteraad geïnstalleerd: ‘Samen bouwen we Maashorst’ (+VIDEO)

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

MAASHORST – Tijdens de raadsvergadering van maandagavond 3 januari zijn de 5 wethouders en 31 gemeenteraadsleden van de nieuwe gemeente Maashorst officieel geïnstalleerd. Onder leiding van waarnemend burgemeester Paul Rüpp gaat deze nieuwe ploeg de komende vier jaar eensgezind en met fris elan aan de slag. “Er is werk aan de winkel.”

De beëdiging van de vijf wethouders. V.l.n.r.: Gijs van Heeswijk, Franko van Lankvelt, Ramona Sour, Jeroen van den Heuvel en Harold van den Broek.


Burgemeester Rüpp refereerde in zijn toespraak aan de lange historie van Uden en Landerd. “De geschiedenis van 3 januari 1994, de dag waarop de gemeente Landerd van start ging, herhaalt zich”, gaf Rüpp aan. “Een fusie die, volgens toenmalig gemeentesecretaris Jan van Vlerken, niet bepaald de schoonheidsprijs verdiende. Ook de fusie tussen Uden en Landerd is niet zonder slag of stoot verlopen. Maar ik wil nu liever naar de toekomst kijken: met de blik vooruit en het verleden in de rugzak. Er is namelijk werk aan de winkel in de nieuwe gemeente Maashorst.”

Namens de nieuwe coalitie van Jong Maashorst, CDA, Maashorst Vooruit en Voor de Dorpen presenteerde Jong Maashorst-fractievoorzitter Emiel Jozephs het concept-bestuursakkoord getiteld ‘Samen bouwen we Maashorst’. Het beleidsplan komt volgens de coalitie voor een groot deel overeen met datgene wat de partijen in de nieuwe gemeenteraad willen. Jozephs: “Het is een akkoord op hoofdlijnen. Tot 14 januari kunnen partijen suggesties aandragen en op 20 januari, in de volgende raadsvergadering, moet het bestuursakkoord worden vastgesteld.”

‘Trots’
“Als Voor de Dorpen zijn wij trots op dit bestuursakkoord”, gaf VDD-fractievoorzitter Ben Maathuis aan. “Trots op de manier waarop het is samengesteld: constructief en in een goede sfeer. Daarnaast zijn wij trots op het vertrouwen dat we in elkaar hebben, de snelheid en kwaliteit. Voor de Dorpen herkent heel veel punten uit haar verkiezingsprogramma, maar ik denk dat dit voor alle partijen geldt. De titel van het bestuursakkoord is niet voor niets ‘Samen bouwen we Maashorst’.”

‘Rollercoaster’
Bas Keijzer, fractievoorzitter van Maashorst Vooruit, sprak van een ‘rollercoaster’. “We komen natuurlijk van twee verschillende gemeentes, Landerd en Uden. Maar ik denk dat we daar niet meer over hoeven praten. Landerd en Uden bestaan niet meer, we moeten nu vooruit kijken. Met dit concept-bestuursakkoord kunnen we een perfecte eerste stap zetten om van Maashorst een prachtige gemeente te maken.”

Vijf wethouders beëdigd
Tijdens de raadsvergadering werden ook de vijf wethouders officieel beëdigd. Gijs van Heeswijk (Jong Maashorst) wordt wethouder Financiën & Economie en is de eerste loco-burgemeester. In zijn portefeuille zitten onder meer evenementen (horeca, kermis, markt, festivals), onderwijshuisvesting, arbeidsmarkt (inclusief participatiewet), winkelcentra en bedrijventerreinen.
Franko van Lankvelt (CDA) wordt wethouder Ruimtelijke Ordening & Wonen en gaat zich bezighouden met onder andere bestemmingsplannen, vergunningverlening, handhaving, huisvesting buitenlandse werknemers, statushouders en supermarktenbeleid.
Jeroen van den Heuvel (Maashorst Vooruit) is benoemd tot wethouder Duurzaamheid, groen & recreatie. Klimaat, energie, natuur, water, landschapsbeleid, omslag agrarische sector, transitie landbouw, dierenwelzijn, milieu, natuurgebied De Maashorst en beheer en inrichting openbare ruimte behoren tot zijn takenpakket.
Ramona Sour (Jong Maashorst) is de nieuwe wethouder Zorg & Welzijn. In die hoedanigheid richt zij zich onder meer op jeugd(zorg), Wmo, ouderen, eenzaamheid, vluchtelingenbeleid, volksgezondheid en onderwijs.
Harold van den Broek (Voor de Dorpen) gaat aan de slag als wethouder Kernenbeleid, Verkeer, Sport & Cultuur. In de portefeuille van de Reekenaar zitten onder andere maatschappelijk vastgoed, multifunctionele accommodaties (MFA's) en sportaccommodaties, kernenbeleid, burgerparticipatie, subsidiebeleid, sport & cultuur, verkeer & vervoer en monumenten.

Gemeenteraadsleden
De gemeenteraad Maashorst bestaat uit 31 personen:
Jong Maashorst: Emiel Jozephs (fractievoorzitter, Uden), Ellen Troost (Uden), Jens Bos (Zeeland), Dennis van Tiel (Uden), Bo van Hal (Volkel), Ali Akdeniz (Uden) en Roel Wittenberg (Schaijk).
CDA: Maurits van den Bosch (fractievoorzitter, Uden), Noa de Groot (Uden), Jurgen Minten (Odiliapeel), Bern Derks (Volkel) en Jan Poels (Schaijk).
Maashorst Vooruit: Bas Keijzer (fractievoorzitter, Schaijk), Mara Slegers (Schaijk) en Charlotte Henst (Schaijk).
Voor de Dorpen: Ben Maathuis (fractievoorzitter, Schaijk), Davy van der Ven (Schaijk) en Gerhard Benneker (Schaijk).
VVD: Karin Francken (fractievoorzitter, Uden), Maarten Prinssen (Uden) en Ton de Vroomen (Volkel).
SP: Ton Segers (fractievoorzitter, Uden), Werner Snoeks (Uden) en Gertrude Vissers (Uden).
Gewoon Uden: Ruud Geerders (fractievoorzitter, Uden) en Mirelle Klijs (Uden).
UdenPlusLanderd: Harry van Tiel (fractievoorzitter, Zeeland) en Cees Keizer (Uden).
GroenLinks: Genoveef Lukassen (Uden)
PRO: Cock de Jong (Uden)
Forum voor Democratie: Janco Bethlehem(Uden)

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties