Gemeente Maashorst gaat kar natuurgebied trekken

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

MAASHORST - De nieuwe gemeente Maasshorst neemt vanaf volgend jaar de lead in de zogeheten 'governance' voor natuurgebied de Maashorst. De samenwerking met de andere Maashorstgemeenten blijft. Over de invulling van een adviesraad is de toekomstige gemeente nog in overleg met gebruikers en belangengroepen.

In september 2020 stemden de colleges van de vier Maashorstgemeenten in met het uitwerken van een nieuwe governance (wijze van besturen, red.) voor natuurgebied De Maashorst. Die uitwerking hebben de colleges van Landerd en Uden vanmorgen vastgesteld. De gemeente Maashorst gaat de kar trekken voor wat betreft de ontwikkeling, het beheer en de promotie van natuurgebied De Maashorst. De nieuwe gemeente blijft daarin echter wel samen met de andere Maashorstgemeenten optrekken. Die samenwerking wordt vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten. Ook de nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer en het waterschap blijft. Franko van Lankvelt, voorzitter van het Bestuurlijk RegieTeam: “De gemeente Maashorst heeft straks dan wel de  regie, maar we maken ons evengoed samen sterk voor de ontwikkeling van dit prachtige natuurgebied.”

Cluster Maashorst
Stichting Maashorst in Uitvoering, die tot dusver aan de lat stond voor beheer en promotie, wordt opgeheven. In plaats daarvan wordt bovenop de formatie voor  het team Groene leefomgeving van de gemeente Maashorst een nieuw te vormen Cluster Maashorst ingezet. “Hiermee ontstaat er een vast team dat toegewijd is aan één taak: uitvoering geven aan de werkzaamheden in het kader van natuurgebied De Maashorst”, zegt Franko van Lankvelt.
Het Cluster Maashorst maakt samen met partners en betrokkenen strategische plannen voor de toekomst van de Maashorst en voert die plannen uit. Het stemt die plannen ook af met en creëert draagvlak bij gebruikers en belanghebbenden. Verder draagt het cluster Maashorst zorg voor communicatie en branding van het natuurgebied.
Tijdens een jaarlijks bestuurlijk overleg tussen de vijf grote terreineigenaren en het waterschap worden de grote gezamenlijke thema’s, de voorgenomen ontwikkelingen en het jaarverslag en de jaarrekening besproken.

Samenwerking met belangengroepen
Voor de afstemming met belangengroepen en gebruikers wil de gemeente Maashorst graag de Raad van Advies behouden. De Raad van Advies kan de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over allerlei zaken, van beleid tot uitvoering, die het natuurgebied De Maashorst aangaan. Over hoe aan die adviesrol invulling gegeven kan worden is de gemeente nog in overleg met de gebruikers en belangengroepen. Van Lankvelt: “Participatie vinden we heel belangrijk. We blijven gebruikers en belanghebbenden dan ook graag betrekken bij de ontwikkelingen.”

Belangrijke rol
“Gezien de belangrijke rol die het natuurgebied voor haar vervult is het een logische stap dat de nieuwe gemeente deze kar gaat trekken”, zegt Van Lankvelt. Uiteraard is het van groot belang om daarin samen op te blijven trekken met de partners. Behoud en ontwikkeling van dit unieke stuk natuur in onze directe leefomgeving staat voor allemaal voorop. Ik heb dan ook alle vertrouwen in een goede samenwerking. Ook met gebruikers en belanghebbenden. Samen maken we de Maashorst. Daarom is het goed dat we aan de slag gaan met een duidelijk en herkenbaar team, dat goed benaderbaar is voor partners, inwoners en belanghebbenden.”

|Doorsturen

Adri Ekstijn

2021-12-07 15:22:14

In de Arena word nogal flink uitgepakt om de bezoekers-beleving rondom de Wisent en de Taurus in de Maashorst wederom te 'overrulen'.
Een waarlijk groots en ongeloofwaardig charme-offensief; Geen enkel geluid over de de kritiek, de 'wegblijvers'; Alles is leuk in de Maashorst.
Mijnheer Jules Iding, presentatie over een oer-kinderboek en nu hier de opzet tot een 'Governance'-groep en die luisterd naar belangenverenigingen.

Wat is jullie plan over 10 jaar, 20 jaar, 50 jaar? Hier hoor je niets over, maar het woordje 'ontwikkelen' is de grote strijdkreet.
Ontwikkelen kan ook naar waar men vandaan komt. Ga terug naar het instandhouden, dat is de ware natuur!
Stop met het ontwikkelen naar een onbereikbaar openbaar terrarium.

p.s. Hieronder mijn reactie op de lezersbrief in Opinie: Scheiden doet Leijden van ene Jules Iding:

Ja hoor, daar gaan we weer.

Telkenmale het 'over-de-top'-profileren van welk een prachtig kaliber het natuurgebied 'de Maashorst' is.
Het zou zomaar kunnen kloppen, indien de oorspronkelijke habitat er rond zou hobbelen, dus VRIJ VAN HEKKEN!

Maar nee hoor, er gaan alleen maar deuren open voor EU-gesubsidieerde projecten, zoals de uitheemse uit de oertijd verdwaalde Wisent en Taurus.
Buiten een dierentuin brengen die, voor de huidige renaissance-biologen en hun politieke hobby-knechten véél meer geld, positie en speeltuin op!
Niet de logica, maar de titels, inclusief de portemonnaie, regeert.

En dan de bal schuiven naar de gemeente Oss?
Wat weerhoud een insect, konijn of ree en alles wat beweegt of kruipt, kriebelt het nu om over de al bestaande mogelijkheden "door te reizen"?
Helemaal niets!

Voor wie is dit vingertje bedoelt? Om een onhaalbaar ideaal en risico te camofleren?
Zorg voor verbinding en stop met dit zielig doen!

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties