Afbeelding

Opnieuw een kapucijn in Emmausklooster Velp

Velp 804 keer gelezen

VELP - Sinds half juli woont er weer een broeder kapucijn in het Emmausklooster. De Duitse religieuze broeder Christophorus Goedereis zal enkele maanden in Velp verblijven. Hij was Provinciaal (hoofd, red.) van de Duitse Kapucijnen Provincie tot juni van dit jaar. Sinds 2020 behoren de weinige overgebleven Nederlandse Kapucijnen die in Tilburg gevestigd zijn tot de Duitse Provincie van de Orde. Als Provinciaal had broeder Christophorus de opdracht uit Rome om de mogelijkheden voor een nieuw begin van de Kapucijnen in Nederland te onderzoeken. Dit project staat nog steeds op de agenda en zal verder worden ontwikkeld.

Na het einde van zijn ambtstermijn zal broeder Christophorus tot het einde van het jaar een sabbatical periode in Nederland doorbrengen. Van juli tot september is hij in het Emmausklooster aanwezig, ‘s ochtends en ‘s avonds een tijd van gebed en stilte aanbieden aan pelgrims, beschikbaar zijn voor gesprekken en kijken of het Emmausklooster ook deel kan uitmaken van het nieuwe begin van de Kapucijnen in Nederland. De gebedstijden in het Emmausklooster zijn om 8 en 18 uur. Op beide momenten vindt een Tijdengebed plaats met muziek, psalm, spirituele impuls en stilte. Tot 12 augustus vervangt hij de plaatselijke pastoor Schaepman vervangen. In periode neemt hij de week- en zondagsdiensten in de parochie op zich.

Christophorus Goedereis
Christophorus Goedereis werd op 1 maart 1965 geboren in Nordhorn, vlak bij de Nederlandse grens. Hij trad in de Kapucijnen Orde in 1984 en studeerde filosofie en theologie in Münster en Rome. Hij werkte op verschillende plaatsen in Duitsland en heeft sinds 1995 bijna onafgebroken de leiding van de Orde gehad. Naast zijn Duitse moedertaal spreekt broeder Christophorus Engels en Italiaans, en verstaat hij ook Frans en Spaans. Twee jaar geleden begon hij Nederlands te leren.

Wie met broeder Christophorus wil praten, kan het best via een e-mail, sms of WhatsApp contact met hem opnemen om een afspraak te maken. Hij zal graag de tijd nemen om met je te praten. Je kunt hem ook vragen je iets te vertellen over het Emmausklooster, het leven van de Kapucijnen of de spiritualiteit van Franciscus van Assisi. Broeder Christophorus Goedereis OFMCap is bereikbaar via chr.goedereis@gmail.com en 0049-151-16047500.

Wie zijn de kapucijnen?
De Kapucijnen zijn een wereldwijde religieuze gemeenschap in de traditie van St. Franciscus van Assisi. Leven en regel zijn het Evangelie van Jezus. Kapucijnen komen op voor een rechtvaardiger wereld, voor de armen, voor dialoog met andere religies en voor vrede. Ze willen verantwoord omgaan met de schepping en zijn ervan overtuigd dat het christelijk geloof ook vandaag zin en steun geeft. De Orde telt momenteel ongeveer 10.000 leden in 109 landen en is een van de grootste religieuze gemeenschappen in de Katholieke Kerk.

Uit de krant

Uit de krant