Afbeelding

Overlastgevende bomen in Schaijk gekapt

Schaijk 1.509 keer gelezen

SCHAIJK - De bomen aan de Van de Venlaan en Achter ‘t Ven in Schaijk (foto), die extreem veel overlast gaven, zijn op dinsdag 14 maart gekapt. Het gaat in eerste instantie om acht Robinia’s. Na overleg met de werkgroep worden later in het jaar 19 nieuwe, ándere bomen geplant. 

“De Robinia’s in de Van de Venlaan en Achter ‘t Ven gaven die straten een prachtig aanzicht”, laat de gemeente Maashorst weten. “Helaas gaven ze op die plek ook al jarenlang extreem veel overlast. De wortels groeiden tot wel 30 meter ver en zorgden vaak ook voor nieuwe boomvorming. Dat komt doordat de grondwaterstand hier hoog is.”

Dat bomen overlast geven is voor de gemeente doorgaans geen reden om ze te kappen. “Maar in dit geval was de overlast bij sommige huizen wel heel erg. Daarom wilden we als gemeente bij wijze van uitzondering meewerken aan de kap. De bewoners die overlast ervaarden mochten aangeven of ze de boom die grenst aan hun perceel wilden houden of kappen. In eerste instantie vroegen bewoners om 15 van in totaal 26 bomen te kappen. Maar daar maakten bewoners aan de overkant van de straat bezwaar tegen. Zij wilden de bomen behouden.”

Onderzoek
Door een onafhankelijke partij is onderzoek gedaan naar de mate van overlast en mogelijke oplossingen. Tijdens een informatieavond eind vorig jaar zijn de uitkomsten van dat onderzoek gedeeld met de bewoners – voor- én tegenstanders van de kap. Daarbij ontstond ook wederzijds begrip voor elkaars standpunten. De klachten van de bewoners die overlast ervaren waren terecht, bleek uit het onderzoek. De gemeente liet daarom bij wijze van hoge uitzondering de keuze om wel of niet te kappen aan die bewoners. Daarbij is ook uitgelegd dat kappen zorgt voor een extra groeireactie van de uitschieters bij de wortels, die nog jaren kan aanhouden. Uiteindelijk heeft een aantal bewoners uiteindelijk toch afgezien van de kap.
In totaal werd voor 10 bomen een kapvergunning aangevraagd. Deze vergunning is verleend, maar één bewoner heeft bezwaar ingediend tegen de kap van twee bomen. Daarom werden dinsdag in eerste instantie, voordat het broedseizoen begint, 8 Robinia’s gekapt.  De stammen van deze bomen worden binnen de gemeente hergebruikt, bijvoorbeeld als speelboom of als natuurlijke afscheiding. De stronken en wortels krijgen een behandeling om de groeireactie terug te dringen. Later in het jaar worden alle stronken weggefreesd en worden nieuwe bomen aangeplant.

Overleg werkgroep nieuwe bomen
Tijdens de informatieavond vroeg de gemeente of bewoners wilden meedenken over de nieuw aan te planten bomen. 19 stuks, want de laanstructuur vertoonde al wat gaten. De bewoners hebben daarop een werkgroep opgericht. Met hen is een nieuw inrichtingsplan gemaakt waarbij de nieuwe soorten en plaatsen worden bepaald. In de straten staan behalve Robinia’s ook eiken en platanen. De werkgroep ziet graag nog meer biodiversiteit, met bijvoorbeeld ook lindes en een soort esdoorn. De plannen zijn nog niet definitief, de laatste zaken worden nog afgestemd met de bewoners. De nieuwe bomen worden eind dit jaar geplant.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant