Afbeelding

‘We willen ons hardmaken voor extra woningen’ - Vrijdag 1 december oprichtingsvergadering Reek Bouwt

Reek 1.251 keer gelezen

REEK - Vier Reekenaren van verschillende leeftijden hebben samen het plan opgevat om de woningbouw in Reek aan te jagen. Mick Bens, Julia Goets, Chris School en Gea van Poppelen hopen dit te bereiken door samen met een grote groep dorpsgenoten op te trekken in de nieuwe vereniging: Reek Bouwt! De oprichtingsvergadering is vrijdag 1 december om van 19 tot 20 uur in Het Wapen van Reek. De initiatiefnemers roepen zoveel mogelijk mensen op te komen, ongeacht of je wel of niet een woning zoekt. Ook sympathisanten zijn welkom. (foto: Martien van Poppelen)

Het idee voor de vereniging ontstaat bij oud-wethouder Chris School. Hij vindt het frustrerend dat er op dit moment nagenoeg geen bouwmogelijkheden zijn in Reek. “Extra woningen zijn noodzakelijk om ons mooie dorp nu en in de toekomst leefbaar te houden”, stelt hij. “We willen graag dat de jeugd hier blijft, maar dat geldt ook voor mensen die willen doorstromen naar een levensloopbestendige woning of een seniorenwoning. Prettig leven en oud worden in eigen dorp. Dat is het streven.”

Reek heeft voldoende inwoners nodig om het gewenste voorzieningenniveau op peil te houden. “Alleen door iedereen die dat wil de kans te bieden in Reek te blijven wonen, kunnen we de broodnodige faciliteiten behouden”, vervolgt Chris. “Denk daarbij aan Het Wapen van Reek, de nog te bouwen sport- en spelaccommodatie en misschien wel het allerbelangrijkste: basisschool De Kreek’l. Het zijn voorzieningen die essentieel zijn voor de gemeenschap. Daarom willen we ons hard maken voor extra woningen.

Mick Bens (21) stelt dat het voor starters nagenoeg onmogelijk is om in Reek een betaalbare woning te vinden. “Voormalige starterswoningen zijn vaak dusdanig uitgebouwd dat ze in een hoger segment vallen”, betreurt hij. “Door nu in actie te komen, kunnen we Reek aantrekkelijk houden. Het lijkt mij in ieder geval tof om hier te blijven wonen. Mijn vrienden denken er hetzelfde over.”

Julia Goets (20) weet nog niet zeker of ze in de toekomst in Reek zal wonen, maar ze vindt het belangrijk dat haar dorp leefbaar blijft. “Soms heb ik het idee dat de politiek ons vergeet”, zegt ze. “Door deze vereniging op te richten hoop ik dat wij de stem van Reek goed kunnen overbrengen met als uiteindelijk doel meer woningen in ons dorp. Extra ruimte voor jong en oud.”

In 1998 zijn Gea van Poppelen en haar man Martien in de toen nieuwe wijk Kerkpad komen te wonen. Een kwart eeuw verder is die wijk vol. Er staan ongeveer zestig woningen. “Dat zijn er tweeënhalf per jaar”, rekent Gea voor. “Veel te weinig. Reek is nog lang niet klaar. Waar kunnen mijn zoons van 23 en 25 wonen? Eentje staat al zeven jaar op de wachtlijst bij Mooiland. Zelf zijn we inmiddels vijfenzestig plus. Ook wij denken na over de toekomst, maar waar in Reek kunnen we dan terecht? Het aanbod is te beperkt. Daarom zetten we ons nu in voor de toekomst, zodat iedereen op een betaalbare, prettige manier die past bij de levensfase kan wonen in Reek.”

De groep hoopt op zoveel mogelijk leden voor de nieuwe vereniging. “Dan staan we met z’n allen samen sterk en zijn we een belangrijke gesprekspartner voor diverse partijen”, legt Gea uit. “Na de oprichting willen we contact leggen met alle politieke partijen in de gemeente Maashorst om hen ervan te doordringen hoe belangrijk woningbouw is voor de kern Reek. Verder zoeken we contact met onder meer de provincie Noord-Brabant, het Rijk en woonmaatschappij Mooiland om onze situatie en vraag toe te lichten. De gemeente Maashorst vragen we haar verantwoordelijkheid te nemen. Dat allemaal kan een trigger zijn om concrete plannen te maken die tegemoet komen aan de echte wensen die leven in ons dorp. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat we bouwen waar behoefte aan is.”

Woningzoekenden en sympathisanten
De officiële oprichtingsvergadering is vrijdag 1 december in Het Wapen van Reek. “We hopen op een grote opkomst”, benadrukt Chris. “De meeste huishoudens heb medio november al een gele uitnodiging in de brievenbus gehad. Alleen als we als dorp massaal achter dit initiatief gaan staan, heeft het een kans van slagen. Daarom vragen we zoveel mogelijk mensen lid te worden. Niet alleen woningzoekenden zelf, maar ook ouders van starters op de woonmarkt en kinderen van mensen die op (korte) termijn naar een kleinere woning willen. Lid worden is gratis. Dus graag tot 1 december in Het Wapen!”Wil je vooraf meer informatie of jezelf vast aanmelden voor Reek Bouwt? Stuur dan een bericht naar reekbouwt@gmail.com of neem contact op met Chris School via 06-51548106.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant