Afbeelding
PUTSIES THAMARA PUTS

De Vlinder en Maashorst in Reek openen 2 juni deuren voor geïnteresseerden

Reek 2.509 keer gelezen

REEK - Aan de Mgr. Suijsstraat in Reek zit De Vlinder, een basisschool voor speciaal onderwijs met ongeveer 150 leerlingen tussen 4 en 13 jaar oud met ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Op het terrein erachter vind je Maashorst, voorheen Kinderhuis Reek. Dit zijn behandelgroepen waar kinderen tot 12 jaar terecht kunnen met dezelfde problematieken. Beide organisaties zijn onderdeel van Koraal en beide locaties openen vrijdag 2 juni van 13 tot 17 uur de deuren voor een open dag. Alle belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

De Vlinder is in heel veel opzichten hetzelfde als een gewone basisschool. “Wij bieden dezelfde lesstof en toetsen aan”, legt directrice Elly Derks uit. “Wel hebben onze medewerkers meer expertise en ervaring in het bieden van ondersteuning bij het reguleren van emoties en gedrag. In de school zijn pedagogisch medewerkers aanwezig die leerlingen extra ondersteuning bieden, zowel binnen als buiten de klas. Alles is erop gericht om het onderwijs ruimte te geven in een positieve sfeer. Er is veel aandacht voor structuur en rust. Veel dingen proberen we vooraf al te regelen. Een simpel voorbeeld: er zijn toiletruimtes in de buurt van elk lokaal om te voorkomen dat leerlingen over de gang gaan zwerven. Ook bouwen we meer tijd in om te schakelen tussen twee vakken en hebben we na de pauze een terugblikmoment. Ons onderwijs is heel gewoon met een bijzonder randje.”

Behandelgroepen
Locatie Maashorst is voor jonge kinderen met (ernstige) gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. Er zijn vier 24-uurs behandelgroepen op het terrein en twee aan de Rosmolen. “Bij ons wonen uit huis geplaatste kinderen, vrijwillig dan wel verplicht”, vertelt teamleider Tonio André. “We bieden hen behandeling en ondersteuning en daar waar mogelijk werken we samen met ouder(s)/verzorger(s). De behandeling is tijdelijk en zo kort mogelijk en gericht op terugplaatsing naar huis of naar een pleeggezin of gezinshuis.”
Om uithuisplaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen, biedt Maashorst ook dagbehandeling en ambulante behandeling. “De kinderen komen naar ons voor dagbehandeling, maar we hebben ook gezinsbehandelaars die naar de gezinnen thuis gaan”, vervolgt Tonio. “Samenwerking met de opvoeders is steeds belangrijker geworden. Zo hebben we in Reek ook een woning, waarbij complete gezinnen in zes à acht weken behandeld worden en hebben we in Oss de deeltijdbehandeling, waarbij we intensief samenwerken met ouder(s), zodat een kind binnen maximaal een jaar weer volledig thuis woont en ouders ook op de groep mogen komen en ondersteund worden bij de opvoeding.”

Normale begaafdheid
Het gaat bij zowel De Vlinder als Maashorst om kinderen met een normale begaafdheid, maar met ondersteuningsvragen op sociaal-emotioneel gebied. “Daar zit onze expertise”, stelt Elly. “We kijken naar het individu. Iedereen reageert op een andere manier, zeker als er sprake is van stress. Dat ken je zelf misschien ook wel, dat je dan wat kortaf bent. De kinderen die hier zitten hebben daar sneller last van. Sommigen hebben constant stress, bijvoorbeeld door een trauma. Wij houden daar rekening mee. Een leerling zit niet voor niets op het speciaal onderwijs. Onderwijs is voor alle kinderen heel belangrijk, want daarmee leggen ze de basis voor hun kansen in de maatschappij. Daarom willen we zoveel mogelijk meegeven.”

‘Onszelf presenteren’
Vrijdag 2 juni openen beide locaties de deuren voor geïnteresseerden. Tonio: “We willen laten zien wat hier allemaal op het terrein zit, in deze groene omgeving in het hart van Reek. Het aanbod in de jeugdzorg is heel groot, waardoor het soms een doolhof is. Wij presenteren onszelf graag aan de buitenwereld door te laten zien hoe wij hier met en voor kinderen werken. Koraal is gespecialiseerd in pittige vraagstukken. Veel medewerkers zijn hier als stagiair begonnen en werken er nog steeds. De passie druipt ervan af en dat tonen we graag.”
Iedereen die wil is vrijdag 2 juni van harte welkom tussen 13 en 17 uur. Het maakt niet uit of je een dorpsgenoot ben, ouder van een kind, een ambtenaar van een gemeente, iemand die wellicht interesse heeft om voor Koraal te werken of welke reden je dan ook hebt om even te komen kijken. De school, het binnenterrein en een aantal behandelgroepen zijn open. Er zijn diverse feestelijk activiteiten voor de kinderen, zoals een ballonnenartiest, poffertjeskraam, springkussen en ijscokar. Met een stempelkaart kunnen de kinderen per afdeling iets leuks doen om een cadeautje te verdienen. Je mag zelf rondkijken, maar ook deelnemen aan een rondleiding die tussen 13 en 15 uur ieder kwartier gegeven wordt. Tot slot zijn er diverse informatiestands.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant