Afbeelding

Praktijk Jij en Ik Reek viert nieuwbouw met open dag op 14 oktober

Reek 1.815 keer gelezen

REEK - Het is wederom een bijzonder moment in de ontwikkeling van Praktijk Jij en Ik. De praktijk biedt orthopedagogische behandeling en begeleiding aan en was toe aan uitbreiding. Inmiddels is een mooi stuk nieuwbouw gerealiseerd. De eigenaren Martijn, Sandy en Wilco Vos - twee broers en hun zus - leggen uit dat de uitbreiding met name bedoeld is om hun team beter te kunnen ondersteunen in hun werk. De ruimtes zijn prettiger om in te werken en met cliënten aan de slag te zijn. De nieuwbouw is niet direct bedoeld om nog heel veel extra cliënten aan te kunnen nemen.

Door Margot Nijkamp

De driekoppige directie heeft al vanaf vroeg in hun loopbaan een gedeelde passie: goede zorg kunnen bieden aan een specifieke doelgroep cliënten. Deze doelgroep bestaat uit kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (rondom een gemiddelde intelligentie) met ontwikkelingsproblemen of -stoornissen zoals AD(H)D, een autisme verwante stoornis (ASS). De praktijk biedt voor hen een totaalaanbod dat flexibel ingezet kan worden en varieert van lichte ambulante zorg tot meer intensieve begeleiding en (gezins)behandeling.
Praktijk Jij en Ik biedt zorg in de diverse levensloopstadia in het leven van hun cliënten, voor zowel school, thuis, sport en verdere ontwikkelingen. De werkwijze van de praktijk is laagdrempelig voor zowel de cliënt als hun leefomgeving, zoals de ouders. Eén van de belangrijkste eerste stappen in de begeleiding of behandeling is het creëren van de juiste verwachtingen; dat begint met het erkennen en accepteren van de situatie. “Dat het kind, maar vooral ook ouders en de leefomgeving, weet wat de diagnose inhoudt en dat ze een goed beeld hebben van wat ze van hun kind kunnen verwachten”, zegt Sandy.

Maatwerk
Martijn: “Het is fijn dat we cliënten zorg op maat kunnen bieden, zo lang of zo kort als nodig is. We hebben namelijk verschillende deskundigen bij de praktijk werken. Denk aan psychologen, orthopedagogen, gezinsbehandelaars en pedagogische begeleiders. Daarnaast werken we samen met een kinderfysiotherapeut en een psychomotorische therapeut. Op- en afschalen van zorg en deskundigheid is hierdoor makkelijk te realiseren. Zeker nu we met zijn allen in één pand zitten.”
De leeftijd van de cliënten ligt momenteel tussen de 6 en de 23 jaar. Er wordt per cliënt een maatwerktraject ontwikkeld waarbij de expertise van veel van de teamleden ingezet wordt. Het drietal Vos werkt daarin zelf mooi complementair aan elkaar, waarbij ze alle drie hun eigen kwaliteiten en inbreng hebben. Er is ook bewust gekozen om alleen in Noordoost-Brabant actief te zijn vanaf één locatie. De praktijk had veel groter kunnen zijn, maar groei is niet de ambitie. Korte communicatielijnen en het bieden van de juist zorgproducten, daar draait het om.

Impact
Dat de praktijk een belangrijke rol heeft in het leven van hun cliënten komt regelmatig bij hen terug. Zelfs mensen die al lange tijd geen begeleiding meer krijgen, nemen geregeld bij nieuwe stappen in hun leven contact op om te laten weten hoe het hen gaat. “Dat is wel echt het fijnste dat we terug kunnen krijgen: dat we echt het verschil kunnen maken”, zegt Wilco. Het betekent dat de visie waarop het drietal is vertrokken ook werkt, zoals ze willen werken.

Familie-passie
Niet alleen Martijn, Sandy en Wilco zijn actief betrokken bij de praktijk. Zij kenden hun start bij het ouderlijk huis in Reek. Terwijl ze alle drie nog een baan hadden, werd al opgebouwd met daghulp en weekenden. Het feit dat ze dat op de thuislocatie konden starten, heeft veel betekend voor de praktijk. Hun ouders waren een belangrijke verbindende factor voor het drietal. Zo heeft hun vader sinds zijn vroegpensioen al ruim acht jaar een rol in de administratie, op een manier die geen van drie zelf zo zou kunnen. En ook hun moeder staat altijd voor hen klaar en is nu weer betrokken geweest bij de inrichting van de nieuwbouw.

Kijkje nemen
Praktijk Jij en Ik nodigt alle geïnteresseerden van harte uit voor de open dag op vrijdag 14 oktober van 12 tot 17 uur. De gasten kunnen de nieuwe locatie bekijken en voor degenen die dat interessant vinden, wordt er uitleg gegeven over de zorgproducten en de werkwijze van de praktijk. Natuurlijk alles onder het genot van een hapje en drankje. Aanmelden is niet nodig, gewoon gezellig binnenlopen. In de avond viert het team onderling nog twee jubilarissen, die al tien jaar deel uitmaken van de praktijk.

Uit de krant