Afbeelding

Graafse raadsleden Astrid Bannink en Jochem Jacobs geïnstalleerd in Land van Cuijk

Nieuws 25 keer gelezen

GRAVE - LAND VAN CUIJK - De eerste gemeenteraadsvergadering van het Land van Cuijk vond plaats op 3 januari 2022 in het gemeentehuis van Cuijk. Waarnemend burgemeester Wim Hillenaar gebruikte als voorzitter tijdens deze eerste raadsvergadering de hamer die zijn vader gekregen heeft bij zijn afscheid als burgemeester van Boxmeer. In zijn welkomstwoord herdacht de burgervader de onlangs overleden oud-wethouder van Grave, Leo de Vreede. (foto’s: Ed van Alem en Joop Smeets Photography Cuijk)

Hillenaar: ‘In de nieuwe gemeente gaan we ons best doen voor u als inwoner, tegelijk vraag ik om geduld bij de start van de nieuwe gemeente. We streven niet naar een eenheidsworst, dus uw lokale inzet blijft ontegenzeggelijk van belang; eenheid in verscheidenheid.’

Nieuwe bestuurscultuur
Hillenaar citeerde hier koning Willem Alexander, die in 2014 sprak over “verscheidenheid zonder eenheid is los zand”. ‘Debat en tegenspraak zijn nodig voor goede besluitvorming. Samen maakt u, raadsleden, de raad uit.’ Hillenaar sprak over een nieuwe bestuurscultuur, ook om ervoor te zorgen dat burgers weer meer vertrouwen krijgen in de overheid.

Geen publiek
De eerste raadsvergadering is zonder publiek. Vanwege COVID-19 zitten raadsleden en wethouders op deze avond op gepaste afstand van elkaar. Vooraan, aan een langwerpige tafel zitten de fractievoorzitters. Eén voor één worden de 37 raadsleden naar voren gevraagd door de griffier en neemt waarnemend burgemeester Hillenaar de eed of de gelofte af. Onder hen ook Jochem Jacobs (CDA) uit Velp (foto bovenaan) en Astrid Bannink (LPG) uit Grave (foto onderaan).

Zeven wethouders
Ook de zeven wethouders worden beëdigd. Bouke de Bruin (CDA) heeft wonen en de energie- en warmtetransitie in haar pakket. Joost Hendriks (CDA) en Willy Hendriks (Team Lokaal) gaan over het sociaal domein. David Sölez, de tweede wethouder van Team Lokaal, doet ruimtelijk beheer. Mark Janssen-Van Gaal, derde wethouder van het CDA, kreeg ruimtelijke ontwikkeling en landbouw, Maarten Jilisen van Liberaal Land van Cuijk heeft de portefeuille financiën en economie. Een nieuwkomer is Antoinette Maas (GroenLinks-PvdA). Zij krijgt de verantwoordelijk voor de portefeuille duurzaamheid, natuur en mobiliteit.

Oppositiepartijen D66 en de SP hebben meteen vragen over de wethouders. Thomas van der Meer (D66) vraagt zich af of alle wethouders klaar zijn voor de schaalvergroting: ‘Het wethouderschap in een grote gemeente vraagt nu eenmaal andere competenties dan in een kleine gemeente waar de collegeleden tot nu toe actief waren.’
Astrid Bannink (LPG) vindt zeven wethouders wel veel. Toch krijgen alle wethouders het vertrouwen van de bijna voltallige raad.

‘Constructief’
Bouke de Bruin (CDA) geeft namens Team Lokaal, Liberaal LVC en GroenLinks-PvdA een toelichting op het proces van coalitievorming. Ze benadrukt dat de coalitie uitgaat van verbinding met alle fracties. De Bruin: ‘Alle gesprekken waren constructief. Op de inhoud zijn er weinig verschillen. De oppositie is wel klein, maar we gaan werken met een open houding. Het loslaten van de klassieke oppositie-coalitieverhouding is best spannend. Toch dagen we alle raadsleden uit om mee te denken. Alle goede initiatieven vanuit welke partij dan ook, zijn welkom. Het raadsprogramma voor de komende vier jaar is nu nog alleen op hoofdlijnen ingevuld. Het is opgebouwd vanuit verschillende thema’s. We zoeken ook verbinding met de inwoners via de kernendemocratie’.

Arthur Baudet (VVD) maakt naast felicitaties over de snelle coalitievorming toch nog even de opmerking of de robuuste coalitie niet het gevaar kent van de slager die zijn eigen vlees keurt. Alle mooie worden van De Bruin over open verhoudingen ten spijt, lijkt hij te zeggen: eerst zien en dan geloven.

‘Regenbooginitiatief’
In deze eerste vergadering is ook meteen een eerste motie in stemming gebracht. ‘We willen dat in de nieuwe gemeente iedereen kan zijn wie hij/zij/het, wil zijn’, zegt Mariëlle van Zuilen (D66), die samen met Bregje van Lieshout (SP) de eerste motie in het Land van Cuijk indient. Met het zogeheten ‘regenbooginitiatief’ willen de twee partijen het college van B & W opdragen beleid te maken van het openlijk opkomen voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Dit staat voor lesbische vrouwen en homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders, intersekse personen, queerpersonen en anderen.

Volgens Peter Versteegen (Forum voor Democratie) zorgt dit beleid alleen voor verdeeldheid. Hij vraagt zich af of er eerst niet onderzoek gedaan moet worden naar de wenselijkheid van dit beleid. Ook Liesbeth van Heeswijk (Liberaal Land van Cuijk) en Helma Pluk (Team Lokaal), worstelen met de motie: ‘De aandacht voor een groep kan ook stigmatiserend werken, iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving’. Zij benadrukken dat er eerst een plan moet komen hoe het initiatief uit te werken. Van Zuilen (D66) denkt aan voorlichting op scholen en sportverenigingen, maar gaat mee met allereerst ontwikkelen van beleid.

Met één stem tegen (FvD) wordt de motie aangenomen.

Afbeelding

Uit de krant

Uit de krant