Afbeelding

Mooiland wil ruim 100 extra huurwoningen realiseren in Grave

Nieuws 9 keer gelezen

GRAVE - Woningcorporatie Mooiland wil tot 2030 tussen de 220 en 310 extra huurwoningen realiseren in het Land van Cuijk. Het leeuwendeel, tussen de 100 en 120 nieuwe huurwoningen, zal in Grave worden gerealiseerd. Ook stopt Mooiland tijdelijk met de verkoop van huurhuizen.

Dat blijkt uit de Prestatieafspraken, die de woningcorporatie met de gemeenten en andere belanghebbenden heeft gemaakt. Van de 220 tot 310 extra huurwoningen worden er 50-60 in Boxmeer, 40-60 in Mill en Sint Hubert, 20-40 in Sint Anthonis en 10-30 huurwoningen in Cuijk gerealiseerd. “We willen recht doen aan de woonvraag van bijzondere doelgroepen zonder daarbij de kans van reguliere woningzoekenden te verminderen. Dit bereiken we onder andere door de huidige woningvoorraad uit te breiden”, schrijft Mooiland. “Daarnaast stoppen we in principe tijdelijk met de verkoop van huurwoningen. Tenslotte sturen we op vraagdruk van verschillende doelgroepen. Gelet op de druk op de woningmarkt zetten partijen ook in op flex-wonen en het tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen.”

Ook gemeente aan zet
Mooiland wil met de gemeente Land van Cuijk aan tafel, met als doel de gemeente te bewegen om eigen gronden te verkopen tegen een sociale kavelprijs of voorwaarden te stellen aan marktpartijen. “Dit bevordert de bouw van sociale huurwoningen. De corporaties (Mooiland en Wonen Vierlingsbeek, red.) gaan in gesprek met de gemeente Land van Cuijk met als doel overeenstemming te bereiken over de daartoe te hanteren systematiek.”

Voorrang-labels
Om de slagingskansen voor bepaalde doelgroepen op een huurwoning te verbeteren, zal worden ingezet op voorrang-labels voor jongeren tot 23 jaar, 60-plus of met een indicatie Volledig Pakket Thuis. Ook wil Mooiland in 2030 alle huizen hebben voorzien van een A-label (op het gebied van energie).

Uit de krant

Uit de krant