Afbeelding

Coalitie Maashorst eens over concept-bestuursakkoord en wethouders

Nieuws 32 keer gelezen

MAASHORST - De vorming van een coalitie voor de nieuwe gemeente Maashorst is nagenoeg afgerond. De fracties van Jong Maashorst, CDA, Voor de Dorpen en Maashorst Vooruit leggen op dit moment de laatste hand aan een bestuursakkoord voor de periode 2022-2026.

Formateur Toon van Asseldonk laat weten dat de coalitievorming in een goede sfeer en voortvarend verloopt. Over de inhoud van het bestuursakkoord is overeenstemming en de laatste details worden de komende dagen verwerkt. “Op basis van de inhoud van het akkoord zijn vijf portefeuilles benoemd en de politieke partijen hebben daarbij geschikte kandidaat-wethouders gezocht en voorgedragen. Ook dat proces is in goede harmonie tot stand gekomen en daarom kan ik nu de namen van de beoogd wethouders bekendmaken”, aldus Van Asseldonk.

Vijf wethouders
De volgende vijf fulltime wethouders gaan samen met de waarnemend burgemeester het college vormgeven: Gijs van Heeswijk (Jong Maashorst, 41 jaar, Financiën en economie), Franko van Lankvelt (CDA, 52 jaar, Ruimtelijke ontwikkeling en wonen), Jeroen van den Heuvel (Maashorst Vooruit, 33 jaar, Duurzaamheid, groen en recreatie), Ramona Sour (Jong Maashorst, 33 jaar, Zorg en welzijn) en Harold van den Broek (Voor de Dorpen, 56 jaar, Kernenbeleid, verkeer, sport en cultuur).

Bestuursakkoord
De planning is dat deze kandidaat-wethouders formeel worden benoemd door de raad in de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeente Maashorst op 3 januari. Dan zullen ze ook het bestuursakkoord presenteren, zodat het in de volgende raadsvergadering op 20 januari inhoudelijk kan worden besproken en vastgesteld.
“Onze insteek is namelijk een zo breed mogelijk gedragen akkoord”, zegt Gijs van Heeswijk namens de nieuwe coalitie. “Bij de opstelling ervan hebben we dan ook verder gekeken dan alleen onze eigen verkiezingsprogramma’s. Dat past het beste bij onze visie op de nieuwe gemeente Maashorst: sámen gaan we bouwen.”

Op dit moment wordt nog de laatste hand gelegd aan het bestuursakkoord. De nieuwe coalitie zal het naar verwachting volgende week al op hoofdlijnen presenteren tijdens een persconferentie. Dan zullen ook de beoogde wethouders zich nader voorstellen.

Uit de krant

Uit de krant