Afbeelding

Historische raadsvergadering Grave met koninklijk tintje

Nieuws 9 keer gelezen

GRAVE - In een corona-veilige theaterzaal van Catharinahof namen raadsleden en het college van de gemeente Grave dinsdag definitief afscheid van de stad Grave, inclusief Gassel, Escharen en Velp, als zelfstandige gemeente. Echt officieel zal dat ingaan op 1 januari 2022. Het werd een vergadering met een koninklijk tintje, want gemeenteraadslid Jacques van Geest (foto) kreeg een lintje.

Na het welkom door waarnemend burgemeester Van Asseldonk mocht Astrid Bannink (LPG) het spits afbijten. Enkele citaten uit haar toespraak: ‘Grave, een stad met een heel verleden. Maar aan die geschiedenis verandert deze herindeling niets. Ook niet voor de inwoners nu. Soms kies je voor een volgende halte, een andere keer kun je niet anders dan meegaan in wat het leven met je van plan is. Ik denk aan de mooie momenten. De vele gesprekken die we hebben mogen voeren met onze inwoners, met ondernemers, met collega-raadsleden en met het college. Natuurlijk waren er ook mindere momenten en moesten we lastige besluiten nemen. Wat ik zo bijzonder vind aan deze gemeente zijn onze inwoners. Die nog naar elkaar omkijken, en daar waar iemand een steuntje of een helpende hand of arm om de schouders nodig heeft, er voor elkaar zijn. Laten we dat blijven doen, want dat maakt onze gemeente, naast de rijke historie, zo bijzonder”.

Alex van Megen (CDA): ‘Ik kan me niet voorstellen dat we elkaar niet meer zullen zien. We hebben ons werk met hart en ziel gedaan. Eén land van Cuijk vonden wij het beste. Het CDA is in die nieuwe gemeente de grootste geworden. Ook in Grave kregen we de meeste stemmen. We zijn vele mensen dank verschuldigd. Speciale dank nu voor Leo de Vreede. Altijd reacties op de inhoud”.

Jacques van Geest (VPGrave): ‘We gaan stoppen met de gemeente Grave. We gaan niet stoppen met Grave. We hebben 10 jaar geknokt voor aansluiting bij het Land van Cuijk. Met het hart en met het hoofd. We vonden dat we bestuurlijk gezien tot een grotere eenheid moesten komen. Respect voor de partijen die gevochten hebben voor de zelfstandigheid van Grave”.

Rob Bannink (VVD): ‘Raadsleden van de nieuwe Heerlijkheid Land van Cuijk. Vroeger was de oude Heerlijkheid Land van Cuijk gescheiden door de Heerlijkheid Boxmeer. En dan zeggen ze dat de Graaff heeft dwarsgelegen”. Hij besloot met zijn inmiddels bekende mantra: ‘Ik woon… in de Graaff/Ik ontmoet… in de Graaff/Ik treur... in de Graaff/Ik geniet… in de Graaff/Ik omarm… de Graaff/Grave ik Leef”.

Daar waar menigeen een stukje van de mantel der liefde gebruikte, deed Ben Litjens (Keerpunt) daar niet aan mee: ‘Ik vind dit een zeer slechte ontwikkeling voor de huidige gemeenschap van Grave met zijn krans van dorpen Velp, Gassel en Escharen. Deze gemeenschap zal grotendeels uiteenvallen, omdat er geen gemeentelijke binding meer is op lokaal niveau. Een toekomstige binding tussen bijvoorbeeld de inwoners van Grave met Westerbeek en Vierlingsbeek vice versa, zie ik niet tot stand komen. Maar de inwoners hebben hun keuze gemaakt bij de inwonersraadpleging. Deze raadpleging werd omgeven met bestuurlijk wangedrag. Daarom kon ik mij niet vinden in de uitslag”.

Marion Wierda (D66) had een verhaal over de voortdurende veranderingen in het leven van mensen in deze streek: ‘Dit is weer zo’n historisch moment om de zelfstandige gemeente op te heffen. Er zijn al wat herindelingen geweest en nu staan we weer op het punt om groter te worden. Veranderingen zijn normaal. Je kunt het zelfs niet tegenhouden”. Om te onthouden: “Wij zijn de voorouders van de toekomst”.

Hennie Bongers (LLvC): “Alles komt goed, heb ik altijd gezegd en het is goed gekomen. Het Land van Cuijk? Samen kun je veel. Het is een historisch keerpunt voor de gemeente Grave: samen bereik je meer. Samen met de gemeenschap bepaalt onze identiteit”.

Uiteraard was er van alle fractievoorzitters veel dank voor alle ambtenaren die ervoor gezorgd hebben dat het werk van een gemeente doorgang kon vinden. Ook de griffie en oud-burgemeester Lex Roolvink werden in de dankwoorden betrokken.

Koninklijk intermezzo
Voorzitter Toon van Asseldonk nam het woord en deelde de raad mee dat het Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander had behaagd om oud-wethouder en raadslid Jacques van Geest, na zoveel jaren dienstbaarheid aan het publieke bestuur in eerder de voormalige gemeente Vleuten-de Meern en de laatste 12 jaar in de gemeente Grave, te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De echtgenote van Jacques, Frederique Bijl, mocht de bijbehorende versierselen op de borst van haar man spelden. Ze deed dat met liefde en volle overgave. De burgemeester: “U bent een innemende en warme persoonlijkheid. Soms boos en verontwaardigd. Dan kunt u fel reageren. U bent gastvrij, een kunstliefhebber, maatschappelijk actief in het Waterschap Aa en Maas en als president-commissaris van een wooncoöperatie in Eindhoven”. In zijn dankwoord gaf Jacques van Geest een overzicht van zijn katholieke jeugd en zijn stap naar het socialisme: “Ik werd geïnspireerd door grootheden als Arie Groeneveld en Herman Bode en gesteund door mijn Evangelische gezindheid. Maar het zit erop. Ik heb geen neiging om wat anders te willen. Nogmaals hartelijk dank. Ik heb hier een goed gevoel bij”.

Wethouders
Daarna waren de wethouders aan de beurt om hun afscheidswoorden uit te spreken. Theo Lemmen (VVD): “Ik heb maar een korte tijd mogen dienen als wethouder. Maar het was een bijzondere tijd. Ik heb veel dossiers mogen afronden. Jammer genoeg niet allemaal. Hoop dat ze dat in de nieuwe gemeente snel oppakken”.

Rick Joosten (LPG): “Twaalf jaar zijn voorbij gevlogen. Acht jaar als raadslid en de laatste jaren als wethouder van misschien wel de mooiste gemeente van Nederland. Van Anja Henisch en Piet Vollenberg heb ik geleerd om erop uit te gaan. Naar de mensen, onze inwoners. Dat bleek de jus van deze functies te zijn. Er is die jaren heel wat tot stand gebracht”. Hij refereerde nog aan zijn gezondheidstoestand die hem het werken een tijd onmogelijk maakte. Een opmerkelijke uitspraak: “Piet Vollenberg is postuum benoemd tot ereburger van Grave. Wat had ik gehoopt dat we deze fout niet opnieuw bij Anja Henisch zouden maken. Dat we dit weer te laat zouden doen. Wat had ik jou deze erkenning gegund. Je bent een echte kanjer en burgermoeder geweest”.

Ook Anja Henisch (LPG) had het over de burgers en de gemeenschap waarin zij leven: “Vergeet niet dat de inrichting en de organisatie van de nieuwe gemeente er is voor de inwoners en dat daar terdege rekening mee moet worden gehouden. Er zijn drie algemeen aanvaarde basiswaarden die in een rechtsstaat met elkaar verbonden zijn. Te weten: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Daarmee onlosmakelijk verbonden zijn de waarden tolerantie, verantwoordelijkheid en respect”. Ze besloot met een “Loesje”: “Maak van een mug een vlinder”.

Slotwoord waarnemend burgemeester Van Asseldonk
In zijn slotwoord gaf Toon van Asseldonk een korte beschrijving van de drie wethouders, waarmee hij negen maanden het college vormde. Richting Theo Lemmen: ‘Ongeduldig, onorthodox, resultaatgericht, indrukwekkende eindsprint gemaakt. Ook in lastige dossiers een stevige aanpak”. Richting Rick Joosten: ‘Jammer dat je een tijd uit de running was. Maar daarna heb ik je gezien als zeer betrokken, heel constructief. Je werd breed gewaardeerd”. Tenslotte tot Anja Henisch: ‘Je reputatie was je vooruitgesneld. Stevige bestuurder, duidelijke standpunten, enorme betrokkenheid met de burger, iedereen kent jou en jij kent iedereen, een burgermoeder, professioneel bestuurder. Grave mag jou dankbaar zijn. En die dank is ook in de kernen aanwezig”.

Waarnemend raadsvoorzitter Rob Bannink bedankte de burgemeester en diens laatste woorden blijven voor de geschiedenis bewaard: ‘Het kanongebulder is verstomd. Met pijn in het hart nemen we afscheid van deze trotse gemeente. We dragen Grave ten grave”.

Afbeelding

Uit de krant

Uit de krant