Afbeelding

Periode tijdelijke uitbreiding opvangplaatsen asielzoekers in Grave verlengd

Nieuws 7 keer gelezen

GRAVE - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente Grave gevraagd de periode te verlengen waarin het haar is toegestaan om tijdelijk vijftig extra asielzoekers op te vangen. Het college heeft aan dit verzoek gehoor gegeven. De opvangperiode wordt daarmee verlengd tot 1 april 2022.

Grave kent al vele jaren een asielzoekerscentrum. In een overeenkomst tussen COA en gemeente werd destijds bepaald dat daar niet meer dan 600 asielzoekers worden opgevangen.

Om verschillende redenen is er op dit moment in ons land een ernstig tekort aan opvangmogelijkheden voor asielzoekers. Reden voor het COA om een aanvullend beroep te doen op de gemeente Grave. Om aan de nijpende situatie het hoofd te bieden besloot het college oktober jongstleden om per direct een aanvullende bestuursovereenkomst met het COA te sluiten waarmee het mogelijk werd gemaakt vijftig asielzoekers extra te plaatsen in gebouw D2 op het terrein van de voormalige Generaal de Bonskazerne.

De aanvullende bestuursovereenkomst beslaat de periode oktober–november–december 2021. Door het COA werd destijds al aangegeven mogelijk om een verlenging te vragen met een periode van wederom drie maanden. Dat is nu gebeurd en het college heeft het verlengingsverzoek dus gehonoreerd. De verlenging duurt tot 1 april 2022.

Geen minderjarige vluchtelingen
‘Ook nu heeft het college – omwille van de rust in en om het asielzoekerscentrum en omwille van de openbare orde en veiligheid in Grave en omgeving – aan deze overeenkomst de voorwaarden verbonden dat geen minderjarige vluchtelingen worden geplaatst en/of vluchtelingen die – kort gezegd – in een ander land (al) asiel hebben aangevraagd of dat daar hadden moeten doen, die afkomstig zijn uit een zogeheten ‘veilig land’ of die (al) legaal verblijf hebben in een ander Europees land.’

Uit de krant

Uit de krant