Afbeelding

Financiële tegemoetkoming Landerdse organisaties voor controle corona-toegangsbewijs

Nieuws 9 keer gelezen

LANDERD - Organisaties in Landerd die deelnemers of bezoekers moeten controleren op een corona-toegangsbewijs ontvangen een financiële tegemoetkoming. De gemeente heeft daartoe 40.730 euro ter beschikking gekregen van het Rijk. (foto: Ministerie van VWS)

“In afstemming met de horecaondernemers (ook dorpshuizen en sportverenigingen) en Horeca Nederland is er een voorstel gemaakt voor de verdeling van deze gelden. Dit is getoetst door de veiligheidsregio en akkoord bevonden”, licht de gemeente Landerd toe.

Er zijn volgens de gemeente door ondernemers, stichtingen en verenigingen al een paar verzoeken ingediend voor een vergoeding van de kosten voor extra personele inzet ten gevolge van de check op corona-toegangsbewijzen. “Wij hebben hier aandacht voor en zullen ondernemers hier de komende tijd in ondersteunen. Er is vanuit het rijk specifiek gekozen voor ondersteuning van de horeca, omdat het ontstaan van agressie of discussie bij de deur bij deze branche het meest waarschijnlijk wordt geacht. Het kabinet heeft daarom besloten een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs op locaties waar dat nodig is. De bijdrage heeft tot doel de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te ondersteunen en te vergemakkelijken.”

Uit de krant

Uit de krant