Afbeelding

OPINIE: Vaarwel Landerd, welkom gemeente Maashorst

Nieuws 1 keer gelezen

Het kan u bijna niet ontgaan zijn dat we vanaf 1 januari 2022 met elkaar aan de wieg staan van de mooie nieuwe gemeente Maashorst. Een gemeente die wij op vele fronten zelf kunnen en willen inkleuren. Dit is zeker uniek te noemen, dat we zoiets met elkaar kunnen vieren. Uiteraard is er ook enige weemoed, want de naam Landerd is vanaf dat moment wel geschiedenis. Maar onze prachtige namen van de dorpen blijven altijd bestaan Trots op Schaijk, Trots op Reek en Trots op Zeeland.

We starten de nieuwe gemeente met zoveel uitdagingen en kansen. Natuurlijk hoor ik ook de andere kant van het verhaal, zoals de geluiden: ‘we starten met zoveel problemen’. Die zullen er ongetwijfeld voor ons klaarliggen, maar laten we in deze soms erg sombere tijden ook eens kijken wat we wel hebben.

Cultureel erfgoed: carnaval
Ik ben bijvoorbeeld ontzettend trots op wat ik noem ons cultureel erfgoed: carnaval in onze mooie dorpen, dat moet echt die status krijgen als het aan mij ligt. Toen ik hier in 2008 kwam wonen, viel ik van mijn stoel en kon het niet geloven wat ik zag; die prachtig gebouwde wagens. Ik had mijn hele leven nog nooit zoiets gezien. Ik kwam natuurlijk van boven de rivieren. De jaren erna heb ik steeds vele mensen uitgenodigd om in Landerd carnaval te vieren met als hoogtepunt de optocht in Schaijk, die is werkelijk uniek.
Nu lees ik dat dit in gevaar kan komen als we niet zorgen voor loodsen waar deze pure bouwers aan de gang kunnen. Niet als het aan mij ligt; ik ga me er sterk voor maken in de nieuwe gemeente dat carnavalsliefhebbers krijgen waar ze recht op hebben, namelijk onze volledige ondersteuning om tot in lengte van dagen het bouwen te kunnen voortzetten. In ieder geval deze ondersteuning van VVD en Madeleine Hoek.

Goede ideeën
Trots ben ik ook op wat ik de afgelopen acht jaren samen met de inwoners heb kunnen bereiken. Hun ideeën zijn broodnodig om als raadslid het werk goed te doen. Ik ben dankbaar voor de vele goede ideeën die zo waardevol zijn gebleken dat we dat vast moeten houden. Het was ontzettend hard werken, want ik was de éénvrouwsfractie van VVD Landerd en ik vond het mijn plicht alle dossiers te kennen en er ook echt wat van te vinden.
Daarom ben ik nu bewust op mijn eigen verzoek op de derde plaats van VVD gaan staan, zodat ik me straks op één portefeuille kan richten en daarnaast ook een beetje meer tijd krijg voor andere zaken die ook niet onbelangrijk zijn in een mensenleven. Dat wil ik samen doen met mijn fijne en deskundige VVD-collega’s die ook op de kieslijst staan. Ons motto is ‘Samen deel van een nieuwe geheel’. Dat schept verplichtingen aan ons allemaal om dit ook na de verkiezingen vast te houden en te laten zien in alle besluiten voor de zes kernen.
Hoe moeten we dat doen? Door te praten, maar vooral veel te luisteren. Dan pas komt men tot de kern: hoe gaat de toekomst eruit zien? Dan is het ook belangrijk dat men, net zoals ik, politieke ervaring heeft en vooral de voorgeschiedenis kent van de straks niet meer bestaande gemeente Landerd. Er zijn immers afspraken gemaakt in de verschillende dossiers. Dat geheugen wil ik meenemen en optimaal gaan gebruiken in de nieuwe gemeente.

Gelijkwaardigheid
Vier jaar geleden hebben we de herindeling formeel ingezet, maar ik heb steeds gezegd dat we als VVD alleen op basis van gelijkwaardigheid willen herindelen. Niet dat we als Landerd ergens aansluiten en overgenomen worden door de grotere broer Uden. Een nieuwe gemeente vraagt ook om een nieuwe naam en zo is de naam voor de gemeente Maashorst geboren, al vanaf 2014 eigenlijk ingeprent. Willen we dat veranderen, dan kan dat volgens de wet AHRI pas in 2023. Tegen die tijd kunnen we zien waar we staan. De nieuwe raad moet daar iets van vinden, die kan nut en noodzaak afwegen. Dus nu veel hierover roepen is een nutteloze en aandachttrekkende exercitie.  Dat kan toch nooit het belangrijkste punt van deze verkiezingen zijn? Dat principe hanteer ik nu nog steeds. Toch maak ik me ook zorgen. Vooral over partijen die bij aanvang van de herindeling, inmiddels vier jaar geleden, dat eigenlijk ook vonden en nu het hardste roepen dat ze willen dat het de naam Uden gaat worden.
Als dat de intentie en de inzet van deze verkiezingen zijn, voel ik en voelen de inwoners van Landerd dat we helemaal niet gelijkwaardig gezien worden. Dat is niet de afspraak en dat betekent dat ik erg alert ben op de grote dossiers en heldere afspraken gemaakt door de gemeenteraad van Landerd. Denk aan sporthal De Eeght in Schaijk, Sport en Spel in Reek, de multifunctionele nieuwbouw in Zeeland, de fantastische zorgcoöperaties met de vele geduldige handen van vrijwilligers en mantelzorgers, maar ook een gezonde leefomgeving waar we iedereen naar waarde weten te schatten, ook daar maken we ons sterk voor om dat samen te doen mét boeren, burgers en buitenlui en ook daar gaan wij niemand uit sluiten. Ook onze woningbouw, de leefbaarheid in alle kernen, natuurgebied De Maashorst, maar vooral ook een inclusieve samenleving waar iedereen deel van moet en mag kunnen uitmaken. Ik ben er trots op zoals we dit in Landerd, met ondersteuning van de gebruikers en ervaringsdeskundigen, steeds meer en beter hebben kunnen realiseren.

Ik wil volledige gelijkwaardigheid in deze herindeling en dat ik in staat gesteld wordt dat te bewaken. De ambities, de verbondenheid en de denkkracht van Landerd moeten gewaarborgd blijven. De kiezer is aan zet, maar ik verzeker u dat dit uitgangspunt voor mij het allerbelangrijkste is. Dat is onze Reekse, Schaijkse en Zeelandse cultuur; onze identiteit die is zéér kostbaar en die geven we niet weg in dit huwelijk. Dit zijn mijn huwelijkse voorwaarden!

Dus als u dat ook vindt, stem dan op VVD Madeleine Hoek; lijst 12 nummer 3. Ik hoop u in de nieuwe gemeente terug te zien. Maak in ieder geval gebruik uw stemrecht!

Succes en veel wijsheid gewenst,

Mw. Drs. Madeleine Hoek
Fractievoorzitter VVD Landerd

Uit de krant