Afbeelding

Marktkramen Grave wekken ergernis winkeliers

Nieuws 7 keer gelezen

GRAVE - De weekmarkt in Grave, elke vrijdagochtend, is voor een aantal ondernemers een doorn in het oog. Niet omdat ze tegen een markt zijn; integendeel, de toegevoegde waarde van de weekmarkt wordt zeker gezien. Het is vaak druk, mensen ontmoeten elkaar aan de kramen en ook toeristisch is de vrijdagmarkt een aanvulling op het historische aanbod. Een groot probleem is dat sommige kramen zo dicht op de stoepen van enkele winkels staan dat het zicht erop ontbreekt en de toegang belemmerd wordt. Ondernemers die het betreft hebben meerdere malen geklaagd bij de gemeente, maar voelen zich niet meer gehoord. “November vorig jaar is een laatste overleg geweest met alle betrokkenen, daarna is er niets meer gebeurd en er wordt op mijn berichten richting de gemeente niet meer gereageerd”, zegt Chantal de Waal van Snoeperij Heintje/Waalzorg.

Christiaan van den Heuvel, slager, is zichtbaar boos: “We hebben ooit afspraken gemaakt met de toenmalige marktmeester en de gemeente. Maar dat zijn volgens de gemeente mondelinge afspraken waar wij niet op kunnen terugvallen. Ik heb een busje op de stoep voor mijn deur staan. Mensen kunnen mijn winkel niet zien en moeten achterlangs over kabels lopen om bij de winkel te komen. Overleg met de kraamhouders is niet mogelijk, elke vrijdag loop ik mij te ergeren. Ik heb nu een reclamebord midden op het looppad gezet. We hebben een vergunning zeggen de marktlui en dan ben je uitgepraat. BOA’s doen hun best maar kunnen dit probleem niet aan.”

‘Samen knokken’
Henk Kappen is kraamhouder en hoofd van de marktadviescommissie. “Samen moeten we knokken voor een gezellige binnenstad op vrijdag. We willen echt op alle fronten meewerken maar de marktkramen moeten ergens staan. In Grave zitten we in de binnenstad met krapte. Naar De Lunetten (parkeerplein binnenstad, red.) verhuizen wil niemand. Daar is onderzoek naar gedaan. Je moet een markt niet uit het hart halen. Werken aan een oplossing willen we zeker”, zegt Kappen. Hij ziet het aantal bezoekers aan de markt weer toenemen: “Grave trekt mensen van buiten. We moeten er een win-winsituatie van maken”.

Overleg
Wethouder Anja Henisch laat via haar woordvoeder weten dat de problemen bekend zijn: “Momenteel wordt er een overleg ingepland met de ondernemers die een marktkraam direct voor de deur hebben en hierover klachten uitten. Voor dit overleg zullen ook de marktadviescommissie, Centrummanagement (CMG), de Vastgoedgroep en ambtenaren handhaving worden uitgenodigd. De gemeente wil de markt verzelfstandigen. “Wij streven ernaar om een voorstel begin november aan de gemeenteraad voor te leggen”, laat de woordvoerder weten.

Privatiseren?
Al in 2019 zocht het Centrummanagement contact met de gemeente om samen over de toekomst van de weekmarkt na te denken. Voor het CMG is, volgens voorzitter Han Schaars, privatisering niet onbespreekbaar maar er zijn nog veel vragen. Voor het CMG staat niet vast dat privatiseren een echte oplossing is. Navraag bij de marklieden leert dat zij weinig voelen voor verzelfstandiging. ‘Eerder was de markt groter, nu zijn we te klein en verzelfstandiging brengt veel rompslomp met zich mee. We moeten dan alle problemen zonder tussenkomst van de gemeente zelf oplossen.”

Uit de krant

Uit de krant