Afbeelding

Hoogwaterprotocol van kracht in gemeente Grave

Nieuws 90 keer gelezen

GRAVE - Gelet op het hoogwater dat op de gemeente Grave afkomt is het hoogwaterprotocol in werking getreden. In dit protocol staat welke maatregelen worden genomen als het water gaat stijgen. Denk daarbij aan het afsluiten van de Loswal, het afkoppelen van de passantensteiger, het sluiten van overstorten van riolen en dergelijke. (foto: Annelies Graafsma)

De gemeente Grave houdt op haar website een liveblog bij over de actuele ontwikkelingen. Voor vragen over en meldingen van hoogwater is de gemeente telefonisch bereikbaar via 0486-477277. Buiten kantooruren krijgt u een bandje te horen met het calamiteitennummer. Gebruik dit nummer alleen voor dringende zaken.

Op www.grave.nl/hoogwater-grave staat ook een aantal vragen en antwoorden met betrekking tot de waterstand in onze regio:

Wat is er aan de hand met betrekking tot de waterstand?
Door extreme regenval in het stroomgebied van de Maas moet de Maas grote hoeveelheden water afvoeren. Dit veroorzaakt een zogenaamde Maaswatergolf. Deze is nu naar Brabant onderweg. De piek van de golf wordt dit weekend in het werkgebied van Aa en Maas verwacht. Op dit moment is de inschatting dat er tijdens de piek >3.000 m3 (3 miljoen liter) per seconde door de Maas stroomt. Dat is ongeveer 60% van wat de Maas aan kan in Brabant. De verwachting is daarom dat er geen problemen ontstaan vanuit de Maas.
Dit geldt ook voor het watersysteem. Tot nu toe heeft de regen van de afgelopen dagen en vandaag niet tot grote problemen geleid. De verwachting is dat dat ook de komende dagen niet gebeurt. De sloten en beken kunnen de regen voldoende opvangen. Hiervoor is wel een aantal maatregelen getroffen. (Bron: waterschap Aa en Maas)

Levert het hoog water ook nog problemen op voor Brabant?
Er valt veel regen in het Zuiden van het land en een uitzonderlijke Maasgolf is onderweg. Uitgaand van de huidige verwachtingen levert dit echter geen grote problemen op in onze regio, het werkgebied van waterschap Aa en Maas. Het waterschap treft momenteel wel een aantal maatregelen om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. (Bron waterschap Aa en Maas; https://www.aaenmaas.nl/actueel/nieuws/2021/juli/uitzonderlijke-piek-maaswater-controle/)

Wat zijn die maatregelen dan?
Kijk voor de actuele maatregelen op de website van het waterschap Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/actueel/nieuws/2021/juli/uitzonderlijke-piek-maaswater-controle/. Of volg het liveblog: https://www.aaenmaas.nl/liveblog-hoogwater-maas/

Wat is het nut van stuwen?
Normaal staan ze omhoog. Daarmee wordt de waterstand in de Maas geregeld en kan die constant worden gehouden. Maar de vloedgolf die door de hevige regenval van de afgelopen dagen wordt veroorzaakt, moet wel weg kunnen. Door het strijken van de stuwen kan er meer water weg, maar kan dat nog wel worden gereguleerd.

Waar kan ik de actuele waterstanden vinden?
Kijk hiervoor op de website: https://waterinfo.rws.nl/#!/nav/publiek/. Of volg de nieuwsberichten op: https://www.rijkswaterstaat.nl

Bij wateroverlast
Ik heb water in de kelder/woning/tuin, wie moet ik bellen?
Op het moment dat er water binnen is gelopen kan er weinig acuuts worden gedaan. Bel vooral geen 112 maar wanneer assistentie benodigd het regionale nummer van de brandweer op 0900-0904.

Er is een putdeksel losgekomen van het riool en dit ligt nu open.
Maak een melding aan via de website/telefoniste/mijngemeenteapp en de gemeente komt zo spoedig mogelijk om veiligheidsmaatregelen te nemen. Loop of rijd niet over ondergelopen straten. Sommige putten kunnen gemakkelijk openliggen en kan zeer gevaarlijk zijn.

Uit de krant

Uit de krant