Afbeelding

Online informatiebijeenkomst veiligheid begrazingsgebied De Maashorst

Nieuws 1 keer gelezen

MAASHORST - Op donderdagavond 15 juli van 20 tot 21 uur vindt een online
informatiebijeenkomst plaats met als onderwerp ‘Veiligheidsmaatregelen
begrazingsgebied De Maashorst’. Deze bijeenkomst stond oorspronkelijk gepland op 1 juli, maar moest worden geannuleerd.Tijdens de informatieavond licht Team De Maashorst een tweetal veiligheidsmaatregelen toe die ze wil nemen naar aanleiding van de ‘Evaluatie Grote Grazers’ door Arcadis van 20 oktober 2020. De maatregelen behelzen het verplaatsen van de afrastering, zodat het Slingerpad buiten de begrazing valt, in combinatie met het volledig uitrasteren van de Zevenhuizerweg in combinatie met het vergroten van het wisentengebied en de realisatie van een wildverbinding.

‘Met de maatregelen willen we veiligheid en vrijheid bieden in het maken van keuzes die veilig voelen en ook veilig zijn’, stelt Team De Maashorst. ‘Daarmee hopen we recht te doen aan de uitkomsten van de evaluatie, aan de groep bezoekers die zich onveilig voelt, aan de groep bezoekers die van de grazers geniet en aan de grazers zelf. Voor de uitwerking van deze maatregelen zijn enkele voorstellen gemaakt. Vertegenwoordigers van Maashorst in Uitvoering willen deze voorafgaande aan de nadere uitwerking ervan eerst graag met geïnteresseerden en betrokkenen delen en bespreken.’

Toelichting voorstel
De maatregelen die voorgesteld worden dragen volgens Team De Maashorst direct bij aan de veiligheid van de recreant. ‘Ze bieden de recreant ook keuze(vrijheid) om binnen en buiten het begrazingsgebied op een veilige plek van de grazers te genieten. Tevens dragen de maatregelen bij aan de verdere ontwikkeling van het begrazingsgebied in relatie tot realisatie procesnatuur en beleving van de grote grazers. Vooraf dient opgemerkt te worden dat een voorgestelde maatregel als het uitrasteren van fietspaden géén precedentwerking heeft of garantie biedt voor andere fietspaden die gelegen zijn in het begrazingsgebied.’

Aanmelden
Heeft u belangstelling om deze informatiebeenkomst bij te wonen met de mogelijkheid om daar uw reactie te geven op de voorstellen, meldt u zich dan aan onder vermelding van uw naam (en eventueel de organisatie die u vertegenwoordigt) aan het secretariaat van Team de Maashorst: info@demaashorst.nl. Na uw aanmelding ontvangt u uiterlijk drie dagen van tevoren een bevestiging met MS Teams.

Uit de krant

Uit de krant