Afbeelding

Burgerpanel: Toetreding Grave zorgt voor sterke verdeeldheid

Nieuws 5 keer gelezen

LAND VAN CUIJK - Nog iets meer dan een half jaar wachten. Dan is de herindeling een feit en behoren de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp tot een van de grootste gemeentes van Brabant. Dat dit stond te gebeuren was natuurlijk al lange tijd bekend. Maar wat de gemoederen onder de inwoners zouden zijn…? Zeker nu ook de gemeente Grave, met al haar schulden, alsnog toetreedt tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk, zijn de meningen tot op het bot verdeeld.

“Het is treurig dat de gemeenteraad van Grave zo lang met domme argumenten de toetreding heeft getraineerd”, luidt de toelichting van één van de respondenten die de toetreding van Grave sterk toejuicht. “Nu worden gelukkig niet alleen de burgers van Grave opgezadeld met de claim van de werf, als gevolg van ambtelijke spelletjes” en “Grave hoort er gewoon bij. De slechte financiële situatie van Grave is natuurlijk niet fijn, maar daar komt ook wel weer een oplossing voor. Het merendeel van de Gravenaren wil graag aansluiten en deze mensen verdienen een beter bestuur!” zijn andere argumenten.

Aan de andere kant van het spectrum zijn er felle tegenargumenten als “Ik kan die meerwaarde niet zetten. Hun eigengereide houding heeft deze gemeente in grote problemen gebracht die dadelijk over ons allemaal worden uitgestort. Had de gemeente Grave maar even laten bungelen” en “De schulden en toekomstige schulden van Grave zullen door hen zelf of de provincie betaald moeten worden niet door de burgers van Cuijk, Mill, St Anthonis en Boxmeer.”

Van alle 318 respondenten was 36% het (zeer) eens met de stelling ‘Het is een meerwaarde dat Grave toetreedt tot de gemeente Land van Cuijk’. 31% van de stemmers was het juist (zeer) oneens met deze stelling. De overige stemmen zijn verdeeld over ‘neutraal’ (29%) en ‘weet niet’ (3%).

Gemeente Land van Cuijk
Kijkend naar de gemeentelijke fusie an sich dan is er minder sprake van verdeeldheid. 59% van de respondenten geeft aan (zeer) positief te staan tegenover het samengaan. Van de 318 respondenten kijkt 15% (zeer) negatief naar het plan.
De bundeling van krachten om een sterker ambtenarenapparaat te creëren, grotere kans op financiële gezondheid én betere dienstverlening zijn veel geziene voordelen in deze samenwerking. Maar ook zien mensen geen heil meer in de huidige, uit vijf gemeente bestaande, situatie. Dit vanwege de rollen die Den Haag en Den Bosch spelen in het politieke spel. “Sommige gemeenten in het Land van Cuijk hebben niet meer de juiste kwaliteit ambtenaren, nu er vanuit Den Haag zoveel op hen af komt. Hopelijk zitten/komen er goede, menselijke ambtenaren met de juiste kennis, in onze nieuwe gemeente”, reageerde één van de respondenten. Een andere volgde met de woorden: “Hopelijk gaat een grotere gemeente ervoor zorgdragen dat we meer zichtbaar worden in het Provinciehuis. Heb altijd het gevoel dat Brabant bij Helmond stopt, en dat de rest richting de Duitse grens niet meetelt.”

Bij het opgeven van een nadeel van de fusie was bijna tweederde bang voor een groeiende afstand tussen gemeenteraad en burgers. Ook werd de toetreding van Grave veel genoemd als reden om weinig heil te zien in de herindeling. “Ik ben bang dat we dadelijk kunnen opdraaien voor de grote schuldenlast die de gemeente Grave met zich meebrengt. Ook ben ik bang dat een klein dorp dadelijk niet meetelt en er maar een beetje bijhangt. Natuurlijk zie ik ook kansen, maar alleen maar wanneer de nieuwe gemeenteraad naar de inwoners luistert”, vat één van de negatieve stemmers nauwkeurig samen.

Gemeentehuis
De toenemende afstand tot de burger vindt volgens sommigen letterlijk plaats, mede door de keuze om het Boxmeerse gemeentehuis te gaan gebruiken voor heel de gemeente. De keuze voor het gebouw aan het Raadhuisplein was voornamelijk gebaseerd op kosten en efficiëntie. 16% van de respondenten ziet dit niet zitten. Voornamelijk de grote afstand, vooral vanuit Mill en Grave, wordt genoemd als reden. Eventuele dependances in deze kernen zouden volgens sommigen al een uitkomst zijn.
“Het lijkt me de beste en meest bijdetijdse locatie die zonder dure ingrepen geschikt gemaakt kan worden”, zo luidt de toelichting van één van de positief stemmende respondenten. Samen zijn zij goed voor 48% procent van de stemmers.

Politieke richting
Bij de nieuwe gemeente hoort ook een nieuwe gemeenteraad. De weekbladen ArenaLokaal en De Maas Driehoek gaan hier, in samenwerking met Top Onderzoek, in de aanloop naar de verkiezingen nader op in. Wilt u hier aan meewerken? Schrijf u dan alvast in via www.tiplandvancuijk.nl

Uit de krant

Uit de krant