Afbeelding

INGEZONDEN: Grave op een tweesprong

Nieuws 6 keer gelezen

Eindelijk, het ei is gelegd; een overduidelijke meerderheid van de Gravenaren kiest voor herindeling van de gemeente. Al vele jaren hangt deze herindeling als een zwaard van Damocles boven de gemeenteraad. De heren en dames raadsleden wisten dit ook, maar durfde niet gezamenlijk een beslissing te nemen. Dhr Litjens was een van de weinig standvastige raadsleden, persoonlijk had hij een duidelijke voorkeur, maar in het verkiezingsprogramma stond duidelijk dat Keerpunt een burgerraadpleging over dit onderwerp wenste en de beslissing bij de burgers zou leggen.

De burgerraadpleging heeft nu een duidelijke meerderheid aangegeven voor opheffen van de gemeente Grave.

Grave staat nu op een tweesprong. Wanneer wij opgenomen worden in de gemeente Land van Cuijk ligt buiten onze macht; 2022 of 2026. Maar hoe de heren en dames gemeenteraadsleden deze tijd gaan gebruiken is wel beslissend. De burgemeester schreef rond zijn afscheid dat de sfeer in de gemeenteraad niet bepaald gezond is. Dat dit al voor zijn tijd ook zo was, kan ik als oud raadslid alleen maar beamen. Er zijn in de gemeente Grave een aantal raads- en commissieleden die al vele jaren de sfeer op een zeer vervelende manier bepalen.

Wij zijn nu op een tweesprong gekomen. Gaat ons gemeentebestuur nu rechtsaf en verder met het gooien van modder, vliegen afvangen, elkaar het gras voor de voeten wegmaaien? Gaat de Graafse politiek, met zowel de coalitie, de oppositie als het college met erg veel boter op het hoofd, verder kissebissen over de ontstane herindelingssituatie? Geloof mij, een substantieel deel van de raadsleden en fracties die in de laatste 4 en halve raadsperioden het gemeentelijk beleid hebben gestuurd en gecontroleerd hebben in het verleden er erg hard voor gewerkt om er vooral een puinhoop van te maken. En de provincie stond erbij en keek ernaar.

Of gaan we linksaf en de tijd die wij nog hebben als gemeente Grave gemeenschappelijk werken naar een mooi afscheid. Gaan we zorgen dat de claim van de scheepswerf netjes wordt afgewerkt, gaan we weer sociale en starterswoningen bouwen voor onze jongeren, gaan we een mooie invulling geven aan het leegstaand BHIC als dependance van het Graafs Museum, gaan we de speeltuintjes in het Estersveld verwezenlijken zoals het in juni 2019 aan de kinderen is beloofd, gaan we bomen planten voor een schone lucht in plaats van massaal te kappen in het kader van bezuinigen op het groenonderhoud, gaan we bloemenrijke perkjes inzaaien voor mens en dier, gaan we de rommel op het militair historisch terrein met de kazematten - van Sassegemaal - oorlogsmonument en brug opruimen en er geen camperplaats met zijn rotzooi en open lucht toiletten van maken, gaan we waardering geven aan de vestingvisie waar zoveel burgers in 2018 bij betrokken waren en vooral zorgdragen voor een echt jeugd- en ouderenbeleid?

Ik hoop dat we linksaf gaan slaan!

Frank Stoffer

Uit de krant

Uit de krant