Afbeelding

Tweede Kamer geeft alsnog groen licht voor nieuwe gemeente Maashorst

Nieuws 7 keer gelezen

LANDERD/DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft donderdagavond alsnog ingestemd met de herindeling van Uden en Landerd, die samen de gemeente Maashorst gaan vormen. De Tweede Kamer nam bij het vaststellen van het wetsvoorstel een amendement aan om binnen drie jaar een evaluatie te houden over het functioneren van de nieuwe gemeente.

Twee weken geleden lag er een amendement van het CDA en GroenLinks op tafel om Schaijk bij Oss te voegen. Een amendement dat het proces om te komen tot een herindeling compleet zou doorkruisen. Burgemeester Henk Hellegers (Uden): “We zijn blij dat we in gesprekken met de indieners van de moties en de andere Tweede-Kamerfracties hebben kunnen toelichten hoe het proces is gelopen. Een zorgvuldig doorlopen proces met participatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hier hebben we zelfs complimenten van de Provincie en van de minister over gekregen.”

‘Onzeker’
Burgemeester Marnix Bakermans (Landerd): “Natuurlijk hadden we het verloop van het proces in de Tweede Kamer graag anders gezien, maar we zijn tevreden met en trots op het resultaat. Zeker als je kijkt naar het amendement dat twee weken geleden op tafel lag. Toen was de herindeling erg onzeker. Fijn dat dat er nu groen licht is: de herindeling kan doorgaan.”

Evaluatie
In het amendement staat dat er binnen drie jaar een evaluatie moet komen over het functioneren van de nieuwe gemeente. Hellegers: “Met een evaluatie is niets mis, dat zou de nieuwe gemeente op enig moment ook wel gedaan hebben. We geloven in de gemeente Maashorst en we geloven in de kracht van de inwoners
om iets moois van de nieuwe gemeente te maken. Een nieuwe gemeente met zes
met elkaar verbonden kernen. We zien de evaluatie dan ook met vertrouwen
tegemoet.”
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel doorgestuurd naar de Eerste Kamer. Naar verwachting neemt de Eerste Kamer voor de zomer een besluit over de herindeling van Landerd en Uden.

Nieuw amendement
‘Dit nieuwe amendement strekt ertoe de vorming van de nieuwe gemeente Maashorst te evalueren met daarbij bijzondere aandacht voor het draagvlak in de kernen Schaijk en Reek”, lichten de Kamerleden toe. ‘In deze evaluatie wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de positie van de tot de nieuwe gemeente behorende kernen, in het bijzonder Schaijk en Reek, in relatie tot andere delen van de gemeente en de maatschappelijke samenhang met omliggende kernen die niet tot de nieuwe gemeente behoren. Na uiterlijk 3 jaar wordt bezien in hoeverre de herindeling heeft bijgedragen aan een gemeente die beter in staat is haar opgaven het hoofd te bieden en een adequaat niveau van voorzieningen te bieden voor haar inwoners. Daarbij wordt overwogen of een grenswijziging wenselijk is.”

Kritiek
GroenLinks en CDA gaven 11 februari aan begrip te hebben voor het standpunt van een grote groep Schaijkenaren die liever zien dat hun dorp bij de gemeente Oss wordt gevoegd. ‘De kritiek van deze Schaijkenaren op het doorlopen proces is terecht en de inwoners van Schaijk hebben geen faire kans gekregen om hun mening te geven. Daarom dienen wij het amendement ‘Schaijk hoort bij Oss’ in’, stelden de Kamerleden Van der Molen en Özütok tijdens de plenaire zitting in Den Haag. De geplande stemming over het amendement werd die avond echter uitgesteld naar 25 februari omdat een gedetailleerde kaart van Schaijk ontbrak.

De burgemeesters Bakermans en Hellegers reageerden geschokt op het ingediende amendement, waarmee de beoogde nieuwe gemeente Maashorst onverwacht op losse schroeven kwam te staan. ‘We maken ons grote zorgen. Het voorliggende amendement doet geen recht aan het zorgvuldig doorlopen proces over de herindeling. Het voorstel tot herindeling is tot stand gekomen na een uitgebreid en zorgvuldig proces van participatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen van de zes kernen.’
In de dagen daarna gingen de twee burgervaders in de tegenaanval, waarbij met name Bakermans fel van leer trok. ‘Ik ben pislink en ziedend!’, liet hij tijdens de extra ingelaste raadsvergadering van 17 februari optekenen. ‘Hoe halen ze het in hun hoofd om zomaar een pennenstreek door onze gemeente te zetten na alle inspanningen die wij hebben gedaan. In de wetenschap dat je het nooit met z’n allen eens zal zijn. Ik vond het een verschrikking om te zien. CDA en GroenLinks hebben onjuiste informatie gekregen en zijn op het verkeerde been gezet.’ De Landerdse burgemeester dreigde daarbij zelfs met opstappen. ‘Als Schaijk en Reek uit elkaar worden gehaald, dan tel ik mijn zegeningen.’

Gesprekken en petitie
Afgelopen week voerden Bakermans en Hellegers meerdere gesprekken met Kamerleden en schermden daarbij onder meer met de resultaten van de petitie ‘Ik ben voor de nieuwe gemeente Maashorst’, die door ruim 1.800 mensen werd ondertekend. De burgervaders zagen hun inspanningen beloond, want dinsdag trokken Van der Molen en Özütok het amendement ‘Schaijk bij Oss’ in en daarmee is de nieuwe gemeente Maashorst dichterbij dan ooit. In theorie kan na de besluitvorming in de Tweede Kamer alleen de Eerste Kamer nog een stokje steken voor de herindeling, maar dat is hoogst onwaarschijnlijk.

Uit de krant