Afbeelding

INGEZONDEN: Hoe de eredienst voor de Sint Luciakerk in Ravenstein behouden kan blijven

Nieuws 14 keer gelezen

Vorige week berichtte ArenaLokaal over het feit dat de Sint Luciakerk in Ravenstein (anno 1735) aan de eredienst dreigt te worden onttrokken. In deze tweede bijdrage wordt de vraag beantwoord hoe dat kan worden voorkomen en welk alternatief voorhanden is. (foto: Theo Audenaerd)

Het bezwaar
Midden in de corona-epidemie wacht Ravenstein op de uitspraak van de Congregatie van de Clerus in Rome over de vraag of de Sint Luciakerk aan de R.K. Eredienst zal worden onttrokken. Het bestuur van de parochie H. Johannes de Doper in Schaijk heeft hiertoe een voorstel ingediend dat door de bisschop in Den Bosch middels een decreet is gevolgd. Het Loterijfonds Ravenstein, in 1735 de stichter van de kerk (deels met geld van de burgerij wel te verstaan) heeft hiertegen achtereenvolgens bezwaar en beroep aangetekend.

Een historische vergissing
Het parochiebestuur heeft de kerk verkocht aan een particuliere stichting met een culturele-maatschappelijke doelstelling. Hiertegen bestaat geen enkel bezwaar. De plannen van de nieuwe stichting zijn ambitieus en kunnen in de toekomst een culturele verrijking voor Ravenstein betekenen. De meningen lopen uiteen over de vraag of de kerk door de verkoop noodzakelijk aan de Rooms-Katholieke eredienst moet te worden onttrokken. Het parochiebestuur, waarin Ravenstein niet vertegenwoordigd is, vindt van wel. Het Loterijfonds bestrijdt deze visie. Het zou een fatale historische vergissing zijn om juist de Sint Luciakerk met haar culturele rijkdom en historische betekenis voor stad en Land van Ravenstein aan de eredienst te onttrekken. Daar komt bij dat het parochiebestuur aldus het religieuze belang van de kerk voor de (weliswaar steeds kleiner wordende) groep katholieken van Ravenstein ontkent. En dat geldt ook voor de grote groep cultuurkatholieken, die een lossere band hebben met de kerk als instituut, maar een positieve grondhouding hebben tegenover het geloof. Het financiële argument van het parochiebestuur dat de lasten van de Sint Luciakerk niet meer te dragen zijn, snijdt in dit verband geen hout. Door de verkoop van de kerk aan een particuliere stichting is de parochie van die lasten bevrijd.

Een oplossing voor alle partijen
Er ligt een oplossing voor het grijpen. Een die gunstig uitpakt voor alle betrokken partijen. Combineer in de nieuwe situatie de profaan-cultureel maatschappelijke activiteiten met de sacraal-religieuze activiteiten. Zodat naast concerten, exposities en andere min of meer commerciële activiteiten, er tegelijkertijd ruimte is voor trouw en rouw en een zondagse H. Mis. Een en ander op basis van goede onderlinge afspraken zodat een waardige situatie is gewaarborgd. Het kerkelijk recht werpt hier volgens kerkrechtsgeleerden geen enkel bezwaar tegen op. Elders worden initiatieven in deze richting al in praktijk gebracht. Bijvoorbeeld in Melderslo, een half uur rijden van Ravenstein. Aldaar neemt de geestelijkheid zelf het initiatief om in overleg met de parochianen te komen tot een gecombineerd cultureel en religieus gebruik van de Sint Oda parochiekerk. Waarbij de kerk nadrukkelijk niet aan de Eredienst zal worden onttrokken en ook de kerkschatten voor de geloofsgemeenschap behouden blijven (bron: Katholiek Nieuwsblad, nummer 42, oktober 2020).En wat in Melderslo kan, kan in Ravenstein ook vindt het Loterijfonds. Ook de kopers van de kerk (en de pastorie!) zouden ermee geholpen kunnen zijn. Nu er geen kerkrechtelijke bezwaren zijn en geen financiële (of andersoortige) belemmeringen, is er geen reden aan te wijzen om de Sint Luciakerk aan de eredienst te onttrekken. Het gaat thans enkel om de wil en de durf om samen de stap naar voren te zetten. Voor huidige en toekomstige generaties in Ravenstein en omgeving.

Niet te laat
Nog is het niet te laat. Het bestuur van de parochie kan het verzoek tot onttrekking aan de eredienst intrekken en een overleg organiseren met de parochianen en de lokale gemeenschap. Het decreet van de bisschop tot onttrekking kan worden opgeschort. Het in Rome lopende beroep tegen voorgenomen onttrekking kan worden gestaakt.
Wat is mooier dan alsnog welwillend te streven naar een voor de hand liggende, voor alle betrokkenen in redelijkheid aanvaardbare oplossing? Waarom zouden we dat niet proberen?

Martin Jan van Mourik, voorzitter Stichting Loterijfonds Ravenstein
Kees Verhoeckx, secretaris Stichting Loterijfonds Ravenstein

Uit de krant

Uit de krant