Afbeelding

Dorps- en wijkraden gemeente Grave kijken vooruit

Nieuws 7 keer gelezen

GRAVE - De dorps- en wijkraden van de gemeente Grave kwamen woensdag 8 juli bijeen voor een platformbijeenkomst. In het twee uur durende overleg passeerden verschillende onderwerpen de revue, waaronder de effecten van de coronacrisis en toekomstige plannen.

De samenleving is door corona in beperkte mate tot stilstand gekomen. De dorps- en wijkraden hebben hun activiteiten veelal stil moeten leggen. Dat betekent niet dat ze stil hebben gezeten. De eerste helft van de platformbijeenkomst werd gebruikt om te spreken over ontwikkelingen en lopende zaken. Tijdens dit ‘rondje langs de velden’ werd snel duidelijk dat de wilskracht en intentie om zaken weer op te pakken zeer groot is. Zo wil de wijkraad binnenstad een veiligheidstoets laten uitvoeren om inwoners te informeren over risico’s die zij lopen in het geval er in het centrum bijvoorbeeld een grote brand zou uitbreken. 
Ook kwam naar voren dat er veel behoefte is vanuit de raden om inzicht te krijgen in subsidiestromingen. In de ogen van de aanwezigen mag de gemeente meer initiatief tonen en helpen bij het beter stroomlijnen van deze gelden. Dorpsraad Velp merkt op dat het soms zoeken is naar de potjes geld. ‘Vervolgens krijg je weer te horen dat je nog twee dagen hebt om een aanvraag te doen. Niet allemaal even overzichtelijk. Uitleg daarover is gewenst”, zegt een vertegenwoordiger.

Toekomst
De tweede helft van de bijeenkomst stond in het teken van een spel bedoeld om de dorps- en wijkraden te helpen om meer inzicht te krijgen in hun eigen beleid en doelstellingen. Hiermee werd hen een spiegel voorgehouden en het gaf stof tot nadenken. Hoe zit het dorp of de wijk erover tien jaar uit?
De platformbijeenkomst werd door alle raden als zeer positief ervaren. “De agendacommissie is aan het kijken naar de organisatie van twee bijeenkomsten na de zomer’, besluit voorzitter Jochem Jacobs. ‘Eén bijeenkomst die specifiek bedoeld is om samen met de Vereniging van Kleine Kernen te kijken naar het beleid en de toekomst van de dorps- en wijkraden. Daarnaast nog een reguliere bijeenkomst waarin we onder meer stil willen staan bij de toekomstige ontbinding van CGM, het subsidiebeleid en de andere zaken waar vragen over leven. Op die manier kunnen we elkaar versterken, door te leren en te delen. Dat is immers de bedoeling van het platform.’

Uit de krant

Uit de krant