Afbeelding

Parochiebestuurder Harrie Boot benoemd tot beschermheilige

Nieuws 2 keer gelezen

RAVENSTEIN - Parochiebestuurder Harrie Boot is benoemd tot beschermheilige van alle kerken, kapellen en kunstschatten van de parochie heilige Johannes de Doper. De benoeming komt niet onverwacht. Al zijn hele carrière zet Harrie Boot zich in voor het religieus erfgoed. Hij strijdt daarbij niet alleen voor het behoud van de monumentale gebouwen. Ook de kunstschatten wil hij koste wat kost behouden voor de parochianen.

Zo richtte hij onlangs nog zijn pijlen op de App van de vrijstaat. Op deze prachtige App waarin al het schoons van het Land van Ravenstein in beeld wordt gebracht, is ook veel aandacht voor het religieus erfgoed. Kerken kunnen worden aangeklikt waarop informatie en foto’s verschijnen van het exterieur en interieur. Dit zou het boevengilde weleens op verkeerde gedachten kunnen brengen, vreest Harrie Boot. Deze zorg tekent de ware parochiebestuurder met een hart voor ons erfgoed.

De niet aflatende en belangeloze inzet van Harrie Boot voor het erfgoed van onze parochie, is door de Landsraad niet onopgemerkt gebleven en wordt nu beloond met de benoeming tot beschermheilige. Vooruitlopend op de officiële heiligverklaring door het Vaticaan is alvast een beeld vervaardigd. We zien de Heilige Harrie met in zijn rechterhand een zwaard, symbool voor het te vuur en te zwaard verdedigen van onze kerken, kapellen en kunstschatten. En in zijn linkerhand draagt hij het in leer gebonden fusiedocument van de parochie waarin zwart op wit is vastgelegd dat de Luciakerk hoofdkerk blijft tot het einde der tijden. Om de bijzondere liefde van Harrie voor de Luciakerk te verbeelden, is op het fusiedocument een schitterend miniatuur geplaatst dat door ’s lands beste goudsmid, Joost Vlemmix, is vervaardigd. Een man overigens die ook een standbeeld verdient.

Het Heilige Harrie beeld zal een prominente plaats krijgen in de Luciakerk zodra de herstelwerkzaamheden aan het plafond zijn afgerond en de kerk weer geopend zal worden.

Allemaal goed nieuws dus in het nieuwe jaar. Download vandaag nog de App. De kunstschatten zijn veilig.

Theo van Duren
Chef Staatspersbureau

Uit de krant