Afbeelding

Groen licht voor gezamenlijke sportaccommodatie Reekse verenigingen

Nieuws 7 keer gelezen

REEK - Het Landerdse college van B en W stemde dinsdag 22 oktober in met het voorstel voor de realisatie van een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie in Reek. Het nieuwe complex, waarmee een bedrag is gemoeid van 3,4 miljoen euro, wordt vanaf 2021 gezamenlijk gebruikt door voetbalclub Achilles, de Reekse tennisvereniging en Jong Nederland. De gemeenteraad heeft op 12 december het laatste woord over het collegevoorstel. ‘Met het plan ‘Sport en Spel Reek’ kunnen we de leefbaarheid en sportbeleving in het dorp verder versterken’, stelt een contente wethouder Moritz Böhmer.

Van de toekomstige sportaccommodatie gaan in ieder geval Achilles, TV Reek en Jong Nederland gebruikmaken. Deze verenigingen namen enkele jaren geleden ook het initiatief om tot een gezamenlijke complex te komen. De plannen omvatten een gezamenlijk hoofdgebouw met horeca, een beweegbox (een innovatieve en interactieve sportzaal, red.), vergaderruimtes en was-/kleedkamers. Bij de bestaande voetbalvelden worden tennisbanen aangelegd en een sport-/speelveld.

Samenwerking 
In de ontwikkeling van het plan voor de nieuwe accommodatie is er nauw samengewerkt tussen Reekse verenigingen en de gemeente Landerd. Met het raadsvoorstel zorgt de gemeente dat het haar aandeel in de investering en exploitatie kan leveren. De verenigingen dragen ook een gedeelte van de investering en de toekomstige exploitatie.

Wethouder Moritz Böhmer is blij met het voorstel: “Met de nieuwe accommodatie en een belangrijke rol voor de Reekse verenigingen via een beheersorganisatie, krijgt het sport- en beweegaanbod voor Reek een flinke impuls. Verenigingen gaan samenwonen en nauw samenwerken om als verenigingen krachtig en vitaal te blijven richting de toekomst. Via het brede sport- en beweegaanbod en de sociale dorpsfunctie in samenwerking met Het Wapen van Reek, gaat het een belangrijke bijdrage leveren aan het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid van Reek.’
Op de vrijkomende locaties van de tennisvereniging en Jong Nederland ontstaat er geschikte ruimte om in de toekomst woningen te bouwen.

Vervolgstappen
Vooruitlopend op het raadsbesluit gaan de verenigingen aan de slag met het zetten van enkele belangrijke vervolgstappen. Dit doen ze met ondersteuning van de gemeente. Zo moet er een beheerorganisatie opgericht worden. Deze krijgt de verantwoordelijkheid over de nieuwbouw én het toekomstige dagelijkse beheer en de exploitatie van ‘Sport en Spel Reek’. Ook worden procedures voor het bestemmingsplan en de bouw in gang gezet. Parallel hieraan worden de omwonenden betrokken en geïnformeerd. Naar verwachting kan de nieuwbouw richting het einde van 2020 starten.

Uit de krant

Uit de krant