Afbeelding

Zonnepanelen: samen voordeel halen in Zeeland

Nieuws 4 keer gelezen

ZEELAND – Goed, betrouwbaar en met financieel voordeel zonnepanelen aanschaffen. Initiatief Zeeland zet een project op dat het mogelijk maakt dat zoveel mogelijk mensen in het dorp mee kunnen doen. Niet alleen goed voor het milieu, voor de eigen portemonnee levert het ook voordeel op. Op 4 juni is er in zaal Ambianz een informatiebijeenkomst over de collectieve aanschaf van zonnepanelen.

Duurzaamheid is een van de speerpunten waar vereniging Initiatief Zeeland zich op richt. Er is begin dit jaar een werkgroep gevormd, die zich daarmee bezig houdt. De werkgroep bestaat uit vijf inwoners: Luuk Coopmans, Niek Verhoeven, Martijn Derksen, Toon van Loon en namens het bestuur van Initiatief Zeeland William van Stiphout. Doel van de werkgroep is Zeeland bewust te maken van het belang om te kiezen voor duurzame oplossingen. “Mensen zijn zich in toenemende mate bewust van het belang van duurzaamheid en wat dat kan betekenen voor ons milieu en wij willen helpen om dat ook in daden om te zetten. We willen ook dat het financieel haalbaar is voor iedereen”, aldus de werkgroep. Ze wil de inwoners van Zeeland helpen, door projecten op te zetten en door hulp te bieden bij duurzame investeringen.

“We zorgen dat de kwaliteit zo hoog mogelijk is en dat deelnemers voordeel hebben bij gezamenlijke aanschaf. We proberen het zo op te zetten, dat het voor de deelnemers zo makkelijk mogelijk wordt”, vertellen de leden van de werkgroep. Ze hebben zich uitgebreid laten voorlichten en op verschillende plaatsen inlichtingen ingewonnen, zoals bij vergelijkbare projecten in Schaijk, Oss en Nuland. “De ervaringen die daar zijn opgedaan kunnen wij goed gebruiken en maakt het mogelijk dat wij goede keuzes kunnen maken.”

Buurkracht
De werkgroep heeft ook gesprekken gevoerd met Buurkracht, een landelijk opererende organisatie, en dat heeft veel nuttige informatie opgeleverd. De gemeente Landerd steunt het initiatief.
In een flyer, die deze week met Arena in Zeeland wordt verspreid, staat meer informatie over het project. Met posters, grote reclameborden en door bij mensen huis-aan-huis een informatiefolder te verspreiden hoopt de werkgroep veel inwoners enthousiast te krijgen om mee te doen aan de collectieve inkoop. “Op 4 juni is er een informatieavond in de Ambianz waarbij onder andere de leverancier van de zonnepanelen een presentatie verzorgt. Op deze avond wordt alles heel concreet gemaakt. Na deze bijeenkomst kan iedere deelnemer geheel vrijblijvend een offerte op maat krijgen. Het is zelfs mogelijk om via het landelijk duurzaamheidsfonds de zonnepanelen te financieren.”

Meer informatie: www.initiatiefzeeland.nl.

Afbeelding

Uit de krant