Afbeelding

Initiatiefgroep Zeeland bezorgd over woningbouw

Nieuws 2 keer gelezen

ZEELAND - De werkgroep Wonen en Leefbaarheid van Initiatief Zeeland Samen Sterk is bezorgd over woningbouw in hun dorp in de toekomst. Uit het concept van de gemeentelijke woonvisie blijkt dat de mogelijkheden voor nieuwbouw bijna op zijn. De werkgroep bestaat uit inwoners die deskundig zijn op het gebied van woningbouw, ruimtelijke ordening en regelgeving. Zij pleiten na grondige analyse van de documenten onder andere voor meer bouwcapaciteit op Repelakker.

Allereerst reageert de groep op de prestatieafspraken die de gemeente, Mooiland en Stichting Huurdersbelangen hebben gemaakt. Met wachttijden voor een huurwoning van vijf tot acht jaar vindt de werkgroep het opmerkelijk dat in die overeenkomst sprake is van een ‘beperkte behoefte aan toevoeging van de sociale woningbouw’. De werkgroep wil huurwoningen die verkocht moeten worden, gunnen aan jongeren voor een lage prijs. 

Knelpunten
De werkgroep constateert een groot aantal knelpunten die aandacht verdienen, zoals wonen voor starters, voor éénpersoonshoudens en geschikte woningen voor ouderen. De werkgroep mist verder vernieuwende ideeën in de woonvisie. De vrees wordt uitgesproken dat de gemeente in Zeeland te laat is met het uitbreiden van de plancapaciteit. ‘Hoe zorg je voor continuïteit in de voorraad zonder actief grondbeleid’, vraagt de werkgroep zich af. Waarborging van kwaliteit van woningen is daarbij van groot belang.
De werkgroep waarschuwt verder voor leegstand en pleit voor meer onderzoek naar hoeveel jongeren er tussen 18 en 25 jaar zijn in Zeeland en hoe het woningaanbod daarop kan worden afgestemd. Zorgen zijn er ook over de ruimte rondom het nieuw te bouwen dorpshuis annex sporthal. Daarvoor is volgens de werkgroep een totaalplan nodig. Ook vindt de werkgroep dat het dorp niet moet willen groeien terwijl er elders leegstand ontstaat. Niet alleen kijken naar oplossingen in nieuwbouw, maar ook de bestaande voorraad onder de loep nemen.

De werkgroep wil graag gesprekspartner zijn voor de gemeente door drie keer per jaar met elkaar om tafel te gaan. Daarbij is het doel een overstijgende helikopterview te krijgen om zo een positieve bijdrage te leveren in het waarmaken van de woonvisie.

Uit de krant

Uit de krant