Afbeelding

Toekomst van Landerd nader bekeken - INGEZONDEN

Nieuws 3 keer gelezen

Gemeente Landerd heeft Bureau Necker van Naem advies gevraagd over de keuze van Landerd voor een fusie met Uden. Op 22 december is hun rapport ‘Regionale toekomstbestendigheid eventuele fusiegemeente Landerd-Uden’ gepresenteerd. Wat valt daarin op?

  • De oorspronkelijke keuze voor een Maashorstgemeente bestaande uit Landerd, Uden en (een gedeelte van) Bernheze was gebaseerd op drijfzand.
  • Het zogenaamde referendum voldeed niet aan de eisen van een referendum omdat het gebaseerd was op meerdere keuzes zoals: niet herindelen, kiezen voor de gedroomde Maashorstgemeente, kiezen voor de gemeente Oss etc.
  • Een fusie van Landerd en Uden levert weinig op omdat het een middelgrote gemeente wordt met Uden als stedelijk centrum en landelijk Landerd krijgt dan het profiel Wonen en Recreatie. De slagkracht zal gering zijn. De nieuwe gemeente kan niet concurreren met Oss en gemeente Meierijstad.
  • Bovendien heeft Uden bijna geen ervaring met hoe om te gaan met dorpen.
  • De gemeenten Bernheze en Oss zien niet zoveel perspectief in de Maashorst (subsidies houden ook een keer op) en de eerder gewenste Maashorstgemeente van Uden, Bernheze en Landerd zal er dan ook nooit komen.
  • Bernheze zal een toekomstige keuze altijd baseren op de oriëntatie van zijn inwoners (dorpen).
  • De raad heeft in het verleden gesteld in het geval van herindelen het beste te kiezen voor zijn burgers maar bureau Necker van Naem krijgt de opdracht zich te beperken tot Uden zodat er dus niks te vergelijken valt.

Al met al leidt het rapport maar naar één verborgen conclusie: vraag eerst eens aan je inwoners wat zij willen?!

En om ze daarbij te helpen zou het dienstig zijn als Bureau Necker van Naem alsnog de opdracht krijgt om de criteria van het rapport ook los te laten op Oss. Zo wordt elke inwoner van Landerd goed geïnformeerd en kan iedereen vervolgens zijn eigen keus maken. De uitslag per dorp wordt daarmee bepalend.

Ad Princen, Reek
[poll id=49]

Uit de krant

Uit de krant