Afbeelding

Maashorst zet vervolgstap naar uniforme afvalinzameling

Maashorst 470 keer gelezen

MAASHORST - Het college van B en W van Maashorst heeft de gemeenteraad voorgesteld met ingang van 1 januari 2025 in de hele gemeente op dezelfde manier het huishoudelijk afval in te zamelen. Voor wat betreft de milieustraat is het voorstel dat inwoners uit Reek en Zeeland per 1 januari 2024 overgaan van het Duurzaamheidsplein in Oss naar de Milieustraat in Uden, voor inwoners van Schaijk is dat per 1 januari 2026. De gemeenteraad bespreekt dit op 22 december.

Na een gemeentelijke herindeling heeft de nieuwe gemeente twee jaar de tijd om de verschillende beleidsregels van de oude gemeenten gelijk te trekken. Voor de afvalinzameling betekent dit dat per 1 januari 2025 één systeem in Maashorst geldt. De tussentijd is nodig om lopende contracten af te ronden, een inzamelmethode voor heel Maashorst te kiezen, de invoering voor te bereiden en inwoners te informeren. “De overgang naar de milieustraat in Uden wordt verdeeld in twee fasen. Inwoners uit Reek en Zeeland gaan in 2024 over, inwoners van Schaijk kunnen tot 2026 terecht in Oss. Zo wil de gemeente inwoners van Schaijk meer ruimte bieden om te wennen aan de toekomstige situatie. 

Wethouder Jeroen van den Heuvel: “Minder restafval en meer hergebruik, daar voor staan we samen aan de lat als gemeente en inwoners. We gaan kiezen voor een inzamelsysteem dat onze inwoners helpt bij het scheiden van hun afval. In de grijze containers zit gewoon nog veel te veel materiaal dat gerecycled kan en moet worden.” 

Inwoners van Maashorst hebben via een vragenlijst kunnen meedenken over het nieuwe afvalbeleid. Daarnaast is gesproken met afvalinzamelaars over mogelijkheden om afval meer en kwalitatief beter te scheiden. Ook is gekeken naar gemeenten met goede resultaten met afvalinzameling en naar de eigen resultaten. Dit alles, samen met de landelijke ontwikkelingen die op ons afkomen, vormt de input voor een duurzame methode van afval inzamelen, waarbij materialen niet verloren mogen gaan, maar maximaal worden hergebruikt. Als eenmaal duidelijk is op welke wijze Maashorst het afval gaat scheiden en inzamelen, starten in de loop van 2023 de voorbereidingen om de afvalinzameling, daar waar nodig, te wijzigen.

Uit de krant

Uit de krant