Afbeelding

VluchtelingenWerk: ‘Bedankt aan alle betrokkenen van de crisisnoodopvang’

Maashorst 8 keer gelezen

MAASHORST - VluchtelingenWerk is iedereen die betrokken is geweest bij de opvang van asielzoekers en vluchtelingen op de crisisnoodopvang in ‘t Oventje in Zeeland (foto) zeer dankbaar. “Wij vinden het heel mooi om te zien dat zoveel inwoners van Maashorst, de gemeente en alle andere betrokkenen zich zo enorm hebben ingezet om deze vluchtelingen een warm welkom te heten en de afgelopen weken een fijn tijdelijk thuis te bieden”, zegt Christa Langens, teamleider locatie Maashorst van VluchtelingenWerk Nederland. “Wij hopen dat iedereen zijn hart blijft openstellen voor vluchtelingen!”

Volgens VluchtelingenWerk is het goed om te benoemen dat ook de tegengeluiden de afgelopen tijd de ruimte hebben gekregen en gehoord werden. “Hoewel we het niet met elkaar eens zijn, is het wel belangrijk om (respectvol) met elkaar in gesprek te blijven gaan. Onze vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Een recht dat veel vluchtelingen in hun land van herkomst nooit hebben gehad of dat hen op hardhandige wijze is afgenomen. Het is goed om daar af en toe bij stil te staan.”

VluchtelingenWerk Maashorst
VluchtelingenWerk Maashorst begeleidt statushouders die in de gemeente Maashorst komen wonen. Vluchtelingen die, net als de tijdelijke bewoners van de crisisnoodopvang, vaak al in meerdere opvangen hebben verbleven door het hele land. Christa Langens: “Zij kunnen na lang wachten eindelijk beginnen met de opbouw van hun leven in Nederland. Zij kunnen gaan werken, een sociaal netwerk opbouwen en hun kinderen kunnen naar school. Zoals men heeft kunnen merken zijn het mensen die zeer dankbaar zijn dat zij veilig zijn, en vooral ook heel gemotiveerd om deel te nemen en bij te dragen aan de samenleving. VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen met hun eerste stappen in onze samenleving, coacht ze bij hun participatie en begeleidt ze naar zelfredzaamheid. Wij zijn momenteel dringend op zoek naar vrijwilligers die ons hierbij willen helpen.”

Wie geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk, vragen heeft of met VluchtelingenWerk in gesprek wil, kan contact opnemen via maashorst@vluchtelingenwerk.nl of 0413-269037.

Uit de krant

Uit de krant