Afbeelding

Discussie over gemeenschapshuis Grave: Catharinahof of Trompetterstraat?

Grave 1.951 keer gelezen

Door Annelies Graafsma

GRAVE - De realisatie van een nieuw sociaal cultureel centrum, op de plaats van de bibliotheek aan de Trompetterstraat (foto) in Grave, staat flink ter discussie. Dat bleek tijdens de vergadering Commissie Inwoners en Bestuur van de gemeenteraad van het Land van Cuijk op donderdag 22 februari.

Wethouder Willy Hendriks, verantwoordelijk voor de gemeenschapshuizen, gunt de bewoners van de stad Grave een mooie gemeenschapsvoorziening, met een clustering van culturele activiteiten. Verenigingen en BiblioPlus zouden daar dan samen gebruik van kunnen maken. Over het plan is gesproken met het bestuur van de Sociëteit tot Nut tot ende Vermaeck (Soos). Details hierover zijn niet bekend, maar het historische gebouw van de Sociëteit zou ingepast kunnen worden in de plannen voor de gemeenschapsaccommodatie.
In de afgelopen maanden vond op initiatief van het gemeentebestuur een verkennend onderzoek plaats naar een ‘toekomstbestendige gemeenschaps- en cultuurvoorziening voor Grave’. Op dit moment is Catharinahof aan de Koninginnedijk de gemeenschapsaccommodatie. Gebruikers zijn volgens het onderzoek ontevreden over de mogelijkheden daar en bovenal over de gebruikersvoorwaarden. Meerdere organisaties zijn, om verschillende redenen, inmiddels vertrokken.

Het gemeentebestuur stelde op basis van dit onderzoek vast dat een gemeenschapsvoorziening in Catharinahof niet past in het eerder vastgestelde gemeenschapsvoorzieningenbeleid. De gemeente betaalt verder momenteel aan eigenaar Brabant Zorg een bijdrage in de exploitatie van 233.044,53 euro exclusief BTW voor beheer van de gemeenschapsruimten. De huur die Brabant Zorg betaalt voor het gebruik van deze ruimten is ‘slechts’ 94.778,48 euro exclusief BTW. De gemeente is in overleg met Brabant Zorg en Brabant Wonen om de huurovereenkomst te beëindigen.

Catharinahof
Catharinahof is gebouwd in de periode van de voormalige gemeente Grave. Het zou voor ouderen met en zonder zorgvraag en ‘een levendige plek van ontmoeting en verbinding’ moeten zijn. “Maar, het is niet de huiskamer van Grave geworden”, zegt VVD’er Joeri Nuijen. Hij ziet wel mogelijkheden en vraagt zich af of de grote zaal bijvoorbeeld niet aangepast kan worden.

Henny Bongers (Liberaal Land van Cuijk): “Na de brand van het Palazzotheater is er veel weggevallen. En er is geen betaalbaar alternatief gekomen. De bibliotheek bij dit plan betrekken is een pluspunt, maar is het geen optie om te kijken naar Catharinahof? Het wordt daar saai als veel activiteiten wegvallen.” Bongers spreekt van een dilemma.

Astrid Bannink (Lokale Partij Grave) ziet dat er behoefte is aan een ander gemeenschapshuis, maar zet tegelijk vraagtekens bij aankoop van het historische gebouw van de Soos, zoals nu de bedoeling is. “Weet u dat de Soos niet wil verkopen, maar alleen wil samenwerken?”
Inspreekster namens Catharinahof Carlijn van der Steen: “Catharinahof loopt met onze visie voor Wonen en Zorg voor ouderen voorop in het verbinding leggen tussen jong en oud. We hebben huur- en koopwoningen en zorgmogelijkheden. We kunnen voor een deel invoelen waarom verenigingen zijn weggegaan, maar voor een deel ook niet. De huurprijs, waarover veel te doen is, wordt bepaald door de gemeente. De gemeente is met de mededeling gekomen dat ze wil stoppen met ons als multicultureel gemeenschapshuis. Na 10 jaar ‘huwelijk’ verbaast dit ons.”

Raadsleden vragen aan de vertegenwoordiger van Catharinahof of zij zelf onderzoek heeft gedaan naar de redenen van vertrek van verenigingen. Van der Steen: “In het onderzoek van de gemeente is dit onderzocht, maar daar hebben we niet samen in opgetrokken.”
Over de vraag of er nu wel of niet gesprekken zijn geweest over verkopen van de ruimtes ontstaat tijdens de commissievergadering veel ruis. Wethouder Willy Hendriks: “We hebben regelmatig gesproken met de directie van Brabant Zorg, het laatst in november 2023, en hebben aangegeven dat we geen gebruik meer willen maken van de ruimtes. Ook met Brabant Wonen hebben we gesproken en er was bereidheid voor terugkoop.” Ze heeft een verslag van de gesprekken in de hand en leest hieruit voor.

Locatie bibliotheek alternatief?
De vereniging van eigenaren van het pand naast de huidige bibliotheek in de Trompetterstraat is geschrokken van de plannen. Voorzitter Gosse Noordewier: “We hebben schriftelijk kennis genomen van de plannen, we hebben gezien dat er driftig gezocht is naar een gebalanceerde locatie. Maar, het getekende gebouw lijkt wel in een weiland te staan en niet in een bebouwde omgeving. De goothoogte van het nieuwe gemeenschapsgebouw zou 9.40 meter zijn, hoger dan ons appartementencomplex en de afstand tussen de gebouwen is minimaal. In twee appartementen zitten meerdere ramen aan de kant van het geplande gebouw. Nu wordt er gezegd dat op het fundament van de oude bibliotheek het nieuwe pand gebouwd wordt. Wat zijn de consequenties voor ons? In twee appartementen blijft het dan altijd donker, je hebt een spiegeltje nodig om de blauwe lucht te zien.”

Er blijven zoveel vragen en onduidelijkheden over dat de wethouder besluit het plan, om 80.000 euro te investeren voor een voorlopig ontwerp voor het sociaal cultureel centrum met gemeenschapsfunctie aan de Trompetterstraat, niet op de komende raadsvergadering te bespreken. Ze neemt het terug naar het college voor nader beraad.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant