Afbeelding

Herinrichting Visioterrein Grave; in mei verder onderzoek naar muurrestanten

Grave 1.786 keer gelezen

GRAVE - In 2015 kocht de voormalige gemeente Grave het Visioterrein. Op het oog gebeurt er niet zo veel met dit terrein. Maar achter de schermen werkt de gemeente Land van Cuijk kalm maar gestaag aan een nieuwe inrichting. Hoe is de stand van zaken? (foto: Paschal Noor)

Het Visioterrein in Grave ligt aan de Sint Elisabethstraat. Het heet zo omdat er vroeger een grote school met internaat stond van Koninklijke Visio. Het ging om onderwijs voor blinde en slechtziende kinderen. De voormalige gemeente Grave kocht het hele terrein. Dat kostte veel geld want het terrein is net zo groot als de hele binnenstad. Het was alleen nooit de bedoeling om het hele terrein meteen helemaal opnieuw in te richten. Grave kocht het om strategische redenen onder het mom van ‘Buurmans grond is maar één keer te koop’.

Opnieuw inrichten
Nu zijn we negen jaar verder. De plannen gaan langzaam maar zeker vooruit. De oude school en het internaat zijn gesloopt. Net als een tien verdiepingen tellend flatgebouw dat op het terrein stond. Op het oostelijk deel van het terrein heeft Visio een nieuwe, kleinere school gebouwd. Ook is er een Integraal Kind Centrum gebouwd; De Graaff. Ook is op het terrein een tijdelijke parkeerplaats ingericht. Die moet de parkeerdruk in de binnenstad verminderen. De rest van het terrein is geschikt om te wandelen. Soms worden er grote evenementen georganiseerd.

West 8
Grave was een vestingstad. Onder de grond liggen nog de muurrestanten van oude verdedigingswerken. Het opnieuw inrichten van het Visioterrein biedt Grave de kans om het vestingverleden zichtbaar te maken. Maar het maakt het opnieuw inrichten van het terrein ook een stuk ingewikkelder en duurder. De gemeente Land van Cuijk wil het Visioterrein opnieuw inrichten met respect voor het verleden. Daarvoor zorgt het Rotterdamse stedenbouwkundig bureau West 8. Dit bureau leverde eerder al een totaalvisie voor de toekomst van Grave; de Vestingvisie. De visie die door West 8 voor het Visioterrein ontwikkelde is een vervolg op de Vestingvisie.

Parkeerplaatsen
Het Visioterrein wordt dus stap voor stap opnieuw ingericht. De gemeente Land van Cuijk werkt nu aan een definitieve parkeerplaats. Het is daarbij de bedoeling om de oude vestingwerken weer zichtbaar te maken. Een mooi project maar ook ingewikkeld. Om de loop van de oude muren te bepalen is veel onderzoek nodig. Ook wil de gemeente weten hoe sterk de resten en fundamenten zijn die nog onder de grond zitten. Kan daar een nieuwe muur op gezet worden? Onderzoek met een grondradar leverde niet voldoende informatie op. Daarom is in september 2023 begonnen met het uitgraven van gebieden waar men resten van muren vermoed. Maar opnieuw was er tegenslag. De afgelopen maanden heeft het heel veel geregend. De grondwaterstand is nu te hoog om goed onderzoek te doen. Grondwater wegpompen is geen optie. Los van de kosten is dat in het laaggelegen Visioterrein bijna niet te doen. Het onderzoek gaat daarom naar verwachting in mei verder. Hopelijk is dan het waterpeil voldoende gezakt.

Woningbouw
Op een ander deel van het Visioterrein wil de gemeente een paar woningen bouwen. Die wil men bouwen aan de Sint Elisabethstraat in de bocht naar de Jan van Cuijkdijk. Daar stond vroeger de Brugpoort. De Brugpoort was een van de oude toegangspoorten naar de vestingstad Grave. De woningen wil men bouwen in de vorm van een poort. Bij voorkeur op of zo dicht mogelijk op de plaats waar vroeger de Brugpoort stond. Het gaat om vier tot acht appartementen. Maar ook dat is nog een puzzel. Vlak naast die plek staat een meer dan 100 jaar oude boom. Een zogenoemde Mammoetboom. Deze boom wil de gemeente kost wat kost sparen. Onderzocht wordt hoe er toch gebouwd kan worden. Hierover verwacht de gemeente in de tweede helft van 2024 meer duidelijkheid te hebben.

Informatie
Meer weten over de herontwikkeling van het Visioterrein? Zie www.gemeentelandvancuijk.nl/ herontwikkeling-visioterrein-grave. Vragen? Mail met de projectleider: anneke.heermans@landvancuijk.nl.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant