Afbeelding

Onduidelijkheid leidt tot uitstel bouwplannen op Bonskazerne

Grave 681 keer gelezen

Door Annelies Graafsma

GRAVE - Een verrassing in de raadsvergadering van 1 februari. Aanleiding was de onrust over het bestemmingsplan Bonskazerne, nadat aan het licht kwam dat er op de Bonskazerne in Grave in de gebouwen D1 en F ongeveer 20 asielzoekers worden gehuisvest. Het college besloot hierop het onderwerp ‘Bouwen op de Bonskazerne’ even van de agenda te halen.

Op de voormalige Generaal De Bonskazerne komen 117 woningen die geschikt zijn voor één- of tweepersoonshuishoudens. De kazerne werd tot 2016 gebruikt als opvanglocatie voor asielzoekers. Nadat het COA hieruit vertrok, is er voor de asielzoekers nieuwbouw gekomen op het terrein achter de kazerne. Voor de gebouwen die het COA achterliet zijn verschillende mogelijkheden onderzocht. Vanuit de ‘kernkwaliteiten’ van het terrein is een plan ontwikkeld voor ‘wonen, gecombineerd met ontmoeten en werken’. In de ontwikkelvisie wordt gesproken over een ‘mini-samenleving’. Meerdere kleine bedrijfjes namen sinds enige jaren hun intrek in de bestaande gebouwen, waaronder het Filmcafé Grave. Het bestemmingsplan dat in procedure is gebracht maakt het mogelijk om woningen te realiseren in een aantal voormalige legeringsgebouwen. Deze zijn geschikt voor diverse doelgroepen in het segment van sociale huur en koop. Ook woongroepen en woonwerkgemeenschappen kunnen er terecht. Naast ontwikkelaar BOEi is ook Woningstichting Mooiland betrokken bij het plan. Van de 117 woningen in het ‘betaalbare segment’ zijn er 28 huurwoningen waarvan 14 bestemd zijn voor mensen met een verblijfsvergunning (zie artikel Arena 12 januari).

In de raadsvergadering van vorige week bleek onduidelijkheid te bestaan over de opvangplaatsen voor asielzoekers op het terrein van de Bonskazerne. Volgens LPG en Forum voor Democratie worden er al langer ongeveer 20 asielzoekers tijdelijk gehuisvest. Dit is bovenop de 600 toegestane plaatsen op het naastgelegen AZC-terrein. Zij halen hun informatie uit een studie van de gemeente naar een nieuwe school bij het AZC. Als er nu een woonbestemming voor 117 woningen op de Bonskazerne wordt vastgelegd, dan is het onduidelijk wat het betekent voor huisvesting van statushouders in de legeringsgebouwen D1 en F. Astrid Bannink (LPG) vindt dat de gemeenteraad nu niet goed geïnformeerd is. “We wisten wel dat tijdelijk opvang mogelijk was, maar na zoveel jaar kan er van tijdelijke opvang geen sprake meer zijn”. LPG, FvD en Team Lokaal dienden een amendement in met het verzoek het gebruik van de gebouwen in het nieuwe bestemmingsplan vast te leggen.

Wethouder Bouke de Bruin erkent de onduidelijkheid: “Het is voor mij ook uit de lucht komen vallen. Er zijn doorschuifplekken nodig bij het COA is mij nu duidelijk. Er is inderdaad vastgesteld en bevestigd door de Raad van State dat er 600 mensen mogen worden gehuisvest op het AZC, maar het lijkt dat de voormalige gemeente Grave schriftelijke afspraken met het COA heeft gemaakt, dat er in gebouw D1 20 bedden extra mogen zijn als ‘overloopmogelijkheid’. Er ligt nu een amendement dat ik graag wil behandelen, maar dan moeten we tijd hebben, want we willen niet 20 mensen op straat zetten. We willen met het COA terugkijken welke afspraken er in het verleden zijn gemaakt. Nu het onduidelijk is, willen we voorstellen het onderwerp ‘Vaststellen bestemmingsplan Bonskazerne’ naar een volgende cyclus door te schuiven.”

Over het plan om woningen te bouwen voor koop en huur op de Bonskazerne zijn de partijen enthousiast. De Bruin heeft gesproken met de dorpsraad Velp en toegezegd dat deze plannen andere bouwplannen, zoals op park Mariëndael, niet in de weg staan. Hierover waren volgens haar zorgen. “We bouwen alleen maar extra”, benadrukt De Bruin.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant